Detská dermatovenerologická klinika

Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH

Viac informácií nájdete aj na:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Vedenie kliniky:

doc. MUDr. Dušan  Buchvald, PhD., prednosta
Tel.+421 (0)2 59371 284, 442 e-mail: dusan.buchvald@nudch.eu

MUDr. Martina Hertelová, zástupkyňa prednostu
Tel.: +421 (0)2 59371 434, e-mail: martina.hertelova@nudch.eu

Mgr. Veronika Folkmannová, vedúca sestra
Tel.:+421 (0)2 59371 277, e-mail: veronika.folkmannova@nudch.eu

doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., odborný asistent
Tel.:+421 (0)2 59371 101, e-mail.: tibor.danilla@nudch.eu

Asistenti:
MUDr. Lucia Solčániová                                                                        Tel.: 59371 836

Lekári lôžková časť:
MUDr. Adela Vrtíková                                                                            Tel.: 59371 320
MUDr. Simona Pucher                                                                           Tel.: 59371 836
MUDr. Barbora Vargová                                                                        Tel.: 59371 836
MUDr. PharmDr. Mária Oravcová                                                      Tel.: 59371 836

Lekári ambulancie:
MUDr. Marianna Holobradá                                                               Tel.: 59371 200
MUDr. Andrea Janková                                                                        Tel.: 59371 573
MUDr. Oravcová, MUDr. Pucher, MUDr. Vargová                         Tel.: 59371 713

Detská dermatovenerologická klinika (DDK) LF UK a NÚDCH je najvyššie špecializované pracovisko na Slovensku. Zabezpečuje v celoslovenskej pôsobnosti komplexnú špecializovanú a nadštandardnú zdravotnú starostlivosť deťom s kožnými a pohlavnými chorobami vo veku 0 – 18 rokov a 364 dní. Pracovisko má k dispozícii 18 postelí, prevádzkuje 3 základné a 4 špecializované ambulancie.
Na DDK ročne hospitalizujú okolo 600 pacientov, z nich cca 40 % sú pacienti z Bratislavy, 60 % sú deti z ostatných regiónov Slovenska. V ambulanciách za rovnaké obdobie vyšetria takmer 14 tisíc pacientov, z nich 80 % sú deti z Bratislavy, zvyšných 20 % sú deti z iných oblastí Slovenska.
Personálne a prístrojové vybavenie pracoviska umožňuje poskytovať najnovšie diagnostické a liečebné postupy pre široké spektrum kožných ochorení akými sú:  atopická dermatitída a iné ekzémy, psoriáza, autoimunitné dermatózy a mnohé iné ochorenia. DDK je centrom pre sledovanie genodermatóz (geneticky podmienených kožných ochorení) a centrom pre biologickú liečbu psoriázy a chronickej spontánnej urtikárie u detí.
Ambulancia pre fototerapiu vďaka najmodernejšiemu prístrojovému vybaveniu poskytuje liečbu podľa súčasných trendov v oblasti fototerapie (celková, lokálna, balneo PUVA, UVB 311, lokálna a celková vysokodávková UVA 1). V roku 2012 na klinike otvorili novú ambulanciu pre celotelovú vysokodávkovú UVA1 fototerapiu. Prístroj emituje žiarenie o vysokej energii, čo várazne skracuje dĺžku ošetrenia.

Vedecko-výskumná činnosť

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa dlhodobo zaoberá riešením otázok etiopatogenézy, diagnostiky a liečby civilizačných kožných chorôb, najmä atopickej dermatitídy, ktorá je na prvom mieste v počte ambulantne i ústavne liečených detí, alergických chorôb, urtikárií, , liekových a potravinových alergií, mykotických infekcií kože a geneticky podmienených chorôb kože. V spolupráci s Ústavom patologickej anatómie LF UK sa pracovisko podieľa na hodnotení histologických vzoriek kože po klasickom, histochemickom farbení a po použití monoklonových protilátok.

Pedagogická činnosť

DDK v pregraduálnej výučbe zabezpečuje výučbu doktorského štúdia v odbore dermatovenerológia pre študentov všeobecného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku. V postgraduálnej výučbe zabezpečuje doktorandské štúdium, prípravu z detskej dermatovenerológie, histopatológie, alergiológie a imunológie, fyzikálnej terapie, foto a fotochemoterapie pre kandidátov na atestáciu v odbore dermatovenerológia a pediatria pre celé Slovensko. Pracovisko je akreditované MZ SR pre postgraduálnu výuku.

Ambulancie DDK

Dermatovenerologická ambulancia (MUDr. Andrea Janková), 3. poschodie, blok D, č.: dverí 335,
tel. č.: +421 (0)2 59371573

Dermatovenerologická ambulancia (MUDr. Marianna Holobradá), 3 poschodie, blok D, č.: dverí 339,
tel. č.: +421 (0)2 59371200

Dermatovenerologická ambulancia (MUDr. PharmDr., Mária Oravcová, MUDr. Simona Pucher, MUDr. Barbora Vargová), 3. poschodie, blok D, č. dverí.: 337,
tel. č.: +421 (0)2 59371713

Špecializované ambulancie

Špecializovaná a dispenzárna ambulancia:
3. poschodie, blok C, č. dverí 334, tel. č.: +421 (0)2 59371, kl. 273

Alergiologická ambulancia:
3. poschodie, blok C, č. dverí 334, tel. č.: +421 (0)2 59371 kl. 273

Alergiologická ambulancia – testovanie:
3.poschodie, blok D, č. dverí 341, tel. č.: +421 (0)2 59371 kl. 713

Ambulancia fototerapie:
2. poschodie, blok E, č. dverí 264 – 266, tel. č.: +421 (0)2 59371 kl. 535

Znamienková ambulancia:
2.poschodie, blok E, č. dverí 265, tel. č.: +421 (0)2 59371 kl. 535

Centrá DDK

Centrum pre sledovanie genodermatóz

Centrum pre biologickú liečbu psoriázy u detí

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,
pred vstupom do kožnej ambulancie je potrebné dieťa zaregistrovať v centrálnej registrácii na prízemí polikliniky NÚDCH.
Dermatovenerologické ambulancie sa nachádzajú na 3. poschodí v poliklinickej časti, blok D.

Pri prvej návšteve si môžete vybrať jednu z troch ambulancií:
MUDr. Andrea Janková č. dverí.: 335, tel. č.: +421 2 59371 573
MUDr. Marianna Holobradá č. dverí.: 339, tel. + 421 2 59371 200
MUDr. Simona Pucher, MUDr. Barbora Vargová, MUDr. PharmDr., Mária Oravcová,  č. dverí.: 337, tel. č.: +421 2 59371 713

Objednať sa môžete telefonicky alebo prostredníctvom ambulantného rezervačného systému na webovej stránke nemocnice www.nudch.eu.
V prípade, že ste s dieťaťom navštívili aj iného dermatovenerológa mimo NÚDCH, odporúčame priniesť záznam o predchádzajúcej liečbe. Pri každej návšteve v ambulancii prosíme predložiť preukaz poistenca (dieťaťa).
Informácie o výsledkoch vyšetrení poskytujeme na príslušných tel. číslach v pracovných dňoch v čase od 12:00 – 14:30 hod.
V prípade, že si zdravotný stav vášho dieťaťa vyžaduje hospitalizáciu na našej klinike, pripravili sme pre vás niekoľko informácií. Lôžková časť sa nachádza na 3. poschodí v bloku C. Na hospitalizáciu odporúčame prísť s dieťaťom nalačno, aby sme mohli hneď zrealizovať krvné odbery. Pred odbermi by malo dieťa piť len dostatočné množstvo čistej vody alebo neochutenej minerálky.

Na hospitalizáciu odporúčame priniesť si: základné hygienické a osobné potreby (mydlo odporúčame neparfumované detské, šampón žihľavový alebo brezový, pyžamo a spodnú bielizeň bavlnenú a bledej farby, papuče nie chlpaté). Je vhodné priniesť si lieky, ktoré dieťa dlhodobo užíva. Školopovinní žiaci, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, sa zúčastňujú povinnej školskej výučby, preto im odporúčame priniesť si so sebou školské zošity a pomôcky.

Strava – každý pacient má zabezpečenú stravu, na klinike je potrebné dodržiavať stravu ordinovanú ošetrujúcim lekárom.

Rodič alebo zákonný zástupca môže dieťa počas hospitalizácie sprevádzať. Pobyt sprievodcu je v súlade so zákonom č. 577/2004 Zb.z. spoplatnený. Viac informácií o cenách nájdete v cenníkoch na www.nudch.eu. Počas pobytu je možné doobjednať si celodennú stravu.

POKYNYK HOSPITALIZÁCII_DDK

 

Ambulancie

Telefón:

Blok D, 3. poschodie, č. dverí: 335

Telefón:

Poliklinika, (blok D), 3. poschodie, č. dverí: 337

Telefón:

Blok D, 3. poschodie, č. dverí: 339

Kontaktné informácie

bloky A, B, Coddelenia a kliniky
blok Dpoliklinika – ambulantná časť
blok E 1lôžková časť nemocnice – riadiaca časť
blok E 2 a E 3lôžková časť nemocnice
blok Fposluchárne a oddelenia
UPurgentný príjem