Darujte 2 %

DARUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ DEŤOM, NIČ VÁS TO NESTOJÍ!

Aj tento rok máte možnosť prostredníctvom poukázania 2% daní pomôcť detským pacientom NÚDCH. Nič Vás to nestojí, tieto peniaze by ste aj tak zaplatili štátu.

Darujte Vaše 2% nemocničnému občianskemu združeniu „Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb“; sídlo Limbová 2463/1, 841 03 Bratislava; IČO: 53263731.

Vďaka aktivitám združenia môžeme v nemocnici modernizovať priestory kliník a ambulancií, zakúpiť moderné prístrojové vybavenie a zdravotnícke pomôcky, či rôzne kreatívne potreby a hračky, ktoré deťom aspoň čiastočne spríjemnia pobyt v nemocnici.

Postup je jednoduchý:

Ak ste zamestnanec

Do 15. februára 2023 požiadajte mzdovú účtovníčku o:

    • vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    • vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
      • z Potvrdenia o zaplatení dane si do Vyhlásenia vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane (vzorec: výška zaplatenej dane z potvrdenia / 100 x 2)

Vyhlásenie k poukázaniu 2 %

Vypísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte na príslušný daňový úrad do 30. apríla 2023. Príslušný daňový úrad nájdete na stránke
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Ak ste právnická osoba / fyzická osoba (SZČO, živnostník)
U právnických osôb a fyzických osôb, ktoré podávajú daňové priznanie, je Vyhlásenie súčasťou daňových priznaní.