Darujte 2 %

DARUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ NAŠIM DEŤOM!

Aj tento rok máte možnosť prostredníctvom poukázania 2% daní pomôcť detským pacientom NÚDCH. Nič Vás to nestojí, tieto peniaze by ste aj tak zaplatili štátu.

Darujte Vaše 2% nemocničnému združeniu Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb; IČO: 53263731.

Vďaka aktivitám združenia môžeme v nemocnici modernizovať priestory kliník a ambulancií, zakúpiť moderné prístrojové vybavenie a zdravotnícke pomôcky, rôzne kreatívne potreby, hračky, či organizovať podujatia, ktoré deťom aspoň čiastočne spríjemnia pobyt v nemocnici.

Postup je jednoduchý:

Ak ste zamestnanec

Do 15. februára 2024 požiadajte mzdovú účtovníčku o:

  • vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  • z Potvrdenia o zaplatení dane si do Vyhlásenia k poukázaniu vypočítate 2 % . Vyhlásenie si stiahnete tu: Vyhlásenie_Pomáhame deťom_2024
  • Vypísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte na daňový úrad do 30. apríla 2024.

Ak ste právnická osoba / fyzická osoba (SZČO, živnostník)
U právnických osôb a fyzických osôb, ktoré podávajú daňové priznanie, je Vyhlásenie súčasťou daňových priznaní.