Darovanie ženského mlieka

BANKA ŽENSKÉHO – MATERSKÉHO MLIEKA

Máte viac mlieka než Vaše dieťatko potrebuje? Chcete pomôcť chorým deťom, ktorých mamy z rôznych dôvodov nemajú pre svoje bábätko dostatok mlieka? Chcete si trochu vylepšiť rodinný rozpočet a zároveň urobiť dobrý skutok?

Banka ženského mlieka (Laktárium) v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) hľadá mamičky, darkyne ženského mlieka.

Kritériá, ktoré musí spĺňať darkyňa ženského mlieka:

  • Ste celkovo zdravá
  • Neužívate antibiotiká
  • Neužívate dlhodobo žiadne lieky
  • Vaše dieťatko nie je staršie ako 6 mesiacov
  • Neprekonali ste hepatitídu B, C
  • Ste HIV, BWR – negatívna
  • Súhlasíte s kontrolnými vyšetreniami pred zahájením darcovstva a potom raz za tri mesiace ( krv a výtery)
  • Máte mrazničku

Ako sa dostane Vaše mlieko do našej banky ženského mlieka?

Telefonicky si dohodnete termín so sestrou z našej banky. Pre Vaše mlieko prídeme služobným vozidlom k Vám domov (územie Bratislavy a blízkeho okolia do vzdialenosti 60km).

Koľko Vám môžeme za Vašu pomoc zaplatiť?

Za jeden liter zdravotne nezávadného ženského mlieka Vám zaplatíme 6,54 €.

Kontakt:

Banka ženského materského mlieka

Národný ústav detských chorôb

Limbová 1, 833 40 Bratislava

Tel 02/59371846,59371847, od 7.00 do 14,00 hod., denne.

 

V mene našich malých pacientov Vám ďakujeme!