Časté otázky – koronavírus

Vážení rodičia,

vzhľadom na časté otázky, s ktorými sa na nás obraciate v súvislosti s novým koronavírusom, sme pre vás pripravili nasledovné informácie:

Často sa nás pýtate, či môžete prísť na plánované vyšetrenia a kontroly v odborných ambulanciách. Robíme všetko preto, aby sme pre našich pacientov vytvorili bezpečné prostredie. U každého pacienta zisťujeme tzv. epidemiologickú anamnézu, v rámci ktorej sa zisťuje prítomnosť prenosných ochorení u pacienta a jeho blízkom okolí.  V rámci epidemiologickej anamnézy sa zisťujú aktuálne skutočnosti, napríklad aj cestovateľské aktivity v súlade s medicínskou praxou. Ak dieťa nemá príznaky respiračných ochorení, zvýšenú teplotu, môže prísť na vyšetrenie do odbornej ambulancie a nie je potrebné meniť termín vyšetrenia. Samozrejme, to isté platí aj pre sprevádzajúce osoby.

V Národnom ústave detských chorôb robíme všetko preto, aby bolo vaše dieťa v bezpečí a chránené pred nákazou novým koronavírusom a inými prenosnými ochoreniami.  Preto dôrazne žiadame rodičov, ktorí počas hospitalizácie sprevádzajú svoje dieťa na klinike, aby v záujme ochrany zdravia svojho dieťaťa a ostatných hospitalizovaných detí opúšťali kliniku len v odôvodnených prípadoch a nepohybovali sa mimo areálu nemocnice.