Vládny návrh zákona č. 578/2004 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky v stredu 5. októbra 2022 schválila vládny návrh zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zvyšujú platy zdravotníckym pracovníkom. Ministerstvo zdravotníctva SR návrhom zákona reaguje na nedostatok zdravotníckych pracovníkov, pokles záujmu o štúdium jednotlivých zdravotníckych profesií a odchod zdravotníkov zo systému, či mimo Slovenskej republiky.