Verejná lekáreň

Kontakt

Umiestnenie: Prízemie polikliniky NÚDCH, Limbova 1, Bratislava, blok D
Mobil: +421 918 365 229
Tel.č.: +421 2 59371 608, kl.: 608

Vedúci: Mgr. Bednáříková Andrea

Odborný zástupca: PharmDr. Katarína Šumská

Otváracie hodiny

Deň Čas otvorenia
Pondelok 07:00 – 22:30
Utorok 07:00 – 22:30
Streda 07:00 – 22:30
Štvrtok 07:00 – 22:30
Piatok 07:00 – 22:30
Sobota 10:00 – 22:30
Nedeľa 10:00 – 22:30
Štátny sviatok
10:00 – 22:30