Koronavírus

Vážení rodičia,

Pripravili sme pre vás dôležité informácie v súvislosti s medializovanými informáciami o novom koronavíruse COVID-19.

Podobne ako u celej populácie, aj pre deti zdravé aj sledované v špecializovaných ambulanciách,  platia všetky odporúčania hlavného hygienika SR a informácie zverejnené na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva: http://www.ruvzba.sk/index2.html

Súhrnne možno konštatovať, že platia všetky zásady na predchádzanie kvapôčkovej infekcie, a teda je potrebné najmä:

 1. vyhýbať sa hromadným akciám a ľuďom s chrípkovými príznakmi (COVID-19 sa šíri kvapôčkami vo vzduchu)
 2. dodržiavať hygienu rúk = poriadne umývať ruky (COVID-19 sa môže prenášať aj z kontaminovaných povrchov). Umývanie rúk mydlom je účinné a dostačujúce, i keď dezinfekcia dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu môže byť účinnejšia.
 3. dezinfikovať často používané povrchy (mobilné telefóny, tablety a pod.)
 4. nedotýkať sa rukami tváre (vstupnou bránou sú sliznice horných dýchacích ciest a pravdepodobne aj očných spojiviek)
 5. pri možných prejavoch ochorenia toto ďalej nešíriť (ostať doma, používať jednorazové vreckovky, kýchať do lakťovej jamky a nie do rúk).

Vzhľadom na to, že niektoré deti sú sledované ev. aktuálne aj liečené imunosupresívnou liečbou (konvenčnou, alebo aj biologickou), môžu medializované informácie vzbudzovať väčšie obavy. Preto sme pre vás pripravili stanovisko, ktoré vychádza z odporúčaní našich kolegov – detských reumatológov v zahraničí, kde už sú skúsenosti s týmto ochorením.

 1. Priebeh infekcie vírusom COVID-19 prebieha podobne ako chrípka (únava, teplota, nádcha, kašeľ, výnimočne dušnosť ako prejav zápalu pľúc resp. až ich zlyhania). Doterajšie údaje ukazujú, že celková úmrtnosť na toto ochorenie je významne nižšia ako úmrtnosť pri bežnej sezónnej chrípke. Navyše deti vo všeobecnosti nemávajú závažný priebeh ochorenia. Ohrození sú najmä starší ľudia, ktorých je potrebné pred prípadnou infekciou chrániť.
 2. V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne údaje ani špeciálne odporúčania pre postup u pacientov na imunosupresívnej liečbe.
 3. Naďalej, tak ako doteraz, platia naše všeobecné odporúčania pre vynechanie imunosupresívnej liečby (metotrexát aj biologiká, ale nie kortikoidy) počas prejavov infekcie, ak sú prítomné vysoké horúčky ev. pacient vyžaduje antibiotickú liečbu. Zvýšenú ochranu vyžadujú pacienti na stredných až vyšších dávkach kortikoidov (viac ako 0,2 mg/kg/deň), pričom neodporúčame túto dávku znižovať bez dohovoru s ošetrujúcim detským reumatológom.
 4. Preventívne prerušenie akejkoľvek imunosupresívnej liečby na dlhšie obdobie z obavy pred možnou infekciou COVID-19 nie je vhodné, keďže môže viesť k relapsu ochorenia, poškodeniu tkanív a potrebe hospitalizácie dieťaťa práve počas prebiehajúcej epidémie koronavírusom COVID-19.
 5. I keď nákazlivosť vírusu COVID-19 sa odhaduje len málo vyššia ako bežnej chrípky, prosíme, aby ste zamedzili šíreniu infekcie na ďalšie deti liečené v našich ambulanciách. V rovnakých priestoroch sa pohybujú aj deti ťažkými vrodenými imunodeficienciami a chronickými pľúcnymi ochoreniami, pre ktoré by infekcia COVID-19 mohla mať závažné následky. Preto v prípade, že máte u nás plánovanú kontrolu a vaše dieťa malo v predošlých 14 dňoch prejavy vírusovej infekcie (teplota, nádcha, kašeľ), nám to prosím oznámte telefonicky/mailom a na vyšetrenie v pôvodne plánovanom termíne nepríďte. Taktiež odporúčame, aby ste pri výskyte prejavov infekcie obmedzili kontakt so seniormi vo vašej rodine.
 6. Okuliare deťom umývajte 1x/deň mydlom a teplou vodou.
 7. Odporúčame, aby ste s deťmi necestovali do rizikových krajín, kde sa infekcia koronavírusom šíri (Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Ukrajina, juhovýchodná Ázia, USA, Nemecko a pod.)

V prípade záujmu o detailnejšie informácie odporúčame navštíviť aj nasledovné dobre spracované stránky v anglickom jazyku:

https://www.chrichmond.org/blog/coronavirus-what-you-need-to-know

https://arthritis.org/about-us/news-and-updates/coronavirus-and-arthritis-what-you-need-to-know

Ak sa v tejto súvislosti vo vzťahu k reumatických ochoreniam a imunosupresívnej liečbe objavia nové relevantné odporúčania, budeme vás o nich informovať.