TOP SESTRA –  Mgr. Renáta Červinková

Vedúca sestra Ortopedickej kliniky LF UK a Národného ústavu detských chorôb

kategória internistické odbory :

hlasovať môžete na tomto linku do 20.júna 2024:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHgHvjilyWs6T3QmewaByokoNF4X6UTnttg8xIXSSfK_r8RA/viewform

Už od útleho veku vedela, že chce pracovať ako sestrička v nemocnici alebo  jasličkách. Z pediatrickej ambulancie si ako dieťa odniesla striekačku alebo ústnu lopatku a doma mali všetky bábiky naložené obväzy na rukách a nohách.

Strednú zdravotnícku školu, odbor detská sestra som ukončila v Levoči v roku 1993. V roku 1994  nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava na Ortopedické oddelenie ako detská sestra.

Už počas štúdia na SZŠ snívala o práci na operačnej sále. Sen sa stal skutočnosťou v roku 1996, kedy začala pracovať o pár poschodí nižšie na Centrálnych operačných sálach (COS). Práca na tomto pracovisku bola veľmi náročná, ale o to krajšia.  ,,Sestra na COS musí mať veľmi veľa vedomostí  a zručností zo všetkých chirurgických odborov – brušnej, hrudnej, cievnej, plastickej chirurgie, traumatológie, ortopédie, urológie, očnej. Musela som si naštudovať množstvo operačných postupov.

Som vďačná za túto etapu môjho života. Pri operačnom stole som mohla podávať inštrumenty významným odborníkom a priekopníkom detskej chirurgie, urológie, ortopédie a mnohým ďalším odborníkom, od ktorých som sa naučila odbornej práci. Mala som tu česť byť v tíme, ktorý sa podieľal na operácii prvých siamských dvojičiek  a v tíme, ktorý sa pripravoval na transplantácie a multiorgánové odbery. Prvý multiorgánový odber bol pre mňa psychický náročný, ale utešovala ma predstava, že odobraté orgány dieťaťa zachránia životy ďalších ľudí.“ Od roku 2002 pracuje ako vedúca sestra na Ortopedickej klinike LF UK a NÚDCH.  ,,Práca s deťmi ma napĺňa. Robím, to čo ma baví a vážim si prácu všetkých, ktorí pracujú na pôde NÚDCH.“

Kolegovia ju hodnotia ako mimoriadne vzdelanú, skromnú a organizačne schopná manažovať stredný zdravotný personál. Podieľa sa s kolektívom sestier na ošetrovaní najzávažnejších stavov po ortopedických operáciách, ktoré sa vykonávajú na Ortopedickej klinike LF UK a NÚDCH.

Viac článkov z kategórie