TOP SESTRA – Mgr. Blažena  Darášová

Vedúca sestra Kliniky pediatrickej urológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH)

Kategória internistické odbory

Hlasovať môžete na tomto linku do 20.júna 2024:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHgHvjilyWs6T3QmewaByokoNF4X6UTnttg8xIXSSfK_r8RA/viewform?fbzx=1573287563371136459

Do NÚDCH nastúpila pracovať hneď po maturite  a dnes je to už 48 rokov práce v najväčšej detskej nemocnici na Slovensku. Začínala ako sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke na kojeneckom oddelení vtedajšej Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava na Duklianskej ulici. Neskôr  pracovala na Internom oddelení II. Detskej kliniky LF UK a NÚDCH, kde bola sestra pre pacienta mama, sestra, kamarátka a niekedy aj bútľavá vŕba, lebo v tom čase sa k deťom prijímali len dojčiace matky a návštevy boli len v stredu poobede a cez víkendy. Vyskúšala si aj prácu zákrokovej sestry na Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH. Od roku 1987 pracuje na pozícii vedúcej sestry, najprv vedúca sestra polikliniky a od roku 1991 na Klinike detskej urológie LF UK a NÚDCH.

,,V tom čase som bola najmladšia vrchná sestra a teraz patrím k najstarším. Pri svojej práci som sa snažila mať na pracovisku súdržný kolektív a myslím, že sa mi to podarilo. V našom kolektíve sa vystriedalo za 33 rokov viac sestier a lekárov, ale viacerí sme ostali v kontakte a vždy ma veľmi poteší, keď sa stretneme na našich spoločných akciách, ktoré organizujeme na utuženie kolektívu dvakrát ročne.“

Prácu s deťmi má veľmi rada a nevie si predstaviť, že by v živote robila niečo iné. ,,Stretávam sa s rôznymi osudmi detí a ich rodín. V začiatkoch detskej urológie som sa stretávala s osudmi detí, ktoré mali urobenú deriváciu moču tzv. Brickerovou operáciou – teda deti so stómiou, s vrcúškom. Bolo to niečo nové, neznáme a deti boli z celého Slovenska. Potrebovali podať pomocnú ruku a tak sme v spolupráci s rodičmi týchto detí v roku 2000 založili Detský klub URILKO, ktorý združuje celé rodiny detí sostómiou a funguje dodnes. Podarilo sa nám tieto deti začleniť do kolektívu rovesníkov, už sú dospelé a väčšina z nich má ukončené vysokoškolské vzdelanie, ale aj tak sa radi stretávajú na našich pobytoch.

 

 

Viac článkov z kategórie