Dermatovenerologická ambulancia 3 (kožná)

Lokalizácia

Blok D, 3. poschodie, č. dverí: 339

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

AMBULANCIA  DERMATOVENEROLOGICKÁ Č. 3
LEKÁR(I) MUDr. Marianna Holobradá
SESTRA Bc. Paleschová Barbara
Čas 7:00–8:00 8:00–13:00 13:00-13:30 13:00-14:00 14.00-15.00
Dni/Poznámka Odbery Ambulancia obed Ambulancia Administratíva/ konzíliá
Sestra Lekár Lekár Sestra
Pondelok o o x o o
Utorok o o x o o
Streda o o x o o
Štvrtok o 10:00-11:00 Konzultácie x o o
Piatok o o x o o
O – ordinačné hodiny