TOP SESTRA – Mária Krchová

50 rokov sestrou

Mária Krchová, sestra Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH

Kategória: internistické odbory

Hlasovať môžete na tomto linku do 20. júna 2024:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHgHvjilyWs6T3QmewaByokoNF4X6UTnttg8xIXSSfK_r8RA/viewform?fbzx=1573287563371136459

Svoje povolanie vykonáva už viac ako 50 rokov. Ako mladá sestra nastúpila do práce v lete v roku 1973 do Ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb na detské oddelenie v Podunajských Biskupiciach v Bratislave a pracuje tam dodnes. Dnes je to Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH.

V tom čase bol súčasťou detského oddelenia aj Špecializovaný dojčenský ústav v Lipnici, kde začínala ako sestra.  ,,Boli tam hospitalizované deti matiek s ochorením tuberkulózy. Dodnes si pamätám na jedného chlapčeka, ktorý mi  prirástol k srdcu a dokonca som si ho brávala na víkendy a sviatky domov do rodiny.“

Máriu Krchovú však všetci poznáme ako sestričku Mariku, energickú, usmievavú, večne optimistickú a všade, kde príde, sa doslova rozsvieti.  Je veľkým vzorom a  motivátorom pre mladšie kolegyne a dokonca medzi kolegami má bývalých detských pacientov, o ktorých sa v minulosti starala. Pred 50 rokmi boli sestry aj náhradnými matkami,  na pľúcnom detskom oddelení boli deti hospitalizované bez rodičov často dlhé týždne. Na služby a nočné  s Marikou sa vždy všetci tešia, lebo ako sama hovorí, v jej okolí nikto hladný nezostane. No nechceli by ste aj vy takúto kolegyňu? Želáme si, aby Marika bola našou súčasťou čo najdlhšie.

 

Viac článkov z kategórie