Dermatovenerologická ambulancia 2 (kožná)

Lokalizácia

Poliklinika, (blok D), 3. poschodie, č. dverí: 337

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

AMBULANCIA  DERMATOVENEROLOGICKÁ Č. 2
LEKÁR(I) MUDr. Simona Pucher, MUDr. Barbora Vargová, MUDr. Mária Oravcová, PharmDr.
SESTRA Slávka Slaninková
Čas 7:00–8:00 8:00–10:00 10:00–12:30 12:30-13:00 13:00-14:00 14.00-15.00
Dni/Poznámka Odbery Ambulancia Ambulancia obed Ambulancia Administratíva/ konzíliá
Sestra Lekár Lekár Lekár Sestra
Pondelok o o o x o o
Utorok o o X x o o
Streda o o X x o o
Štvrtok o o 10:00-11:00 Konzultácie x o o
Piatok o o o x o o
O – ordinačné hodiny