Virtuálna realita na pôde NÚDCH

Galéria

V Bratislave 21. septembra 2023 – V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave sa uskutočnil medzinárodný míting k projektu VReduMED („Virtual Reality Education and Training Solutions for Medicine Sector“), v ktorom vystupuje NÚDCH ako projektový partner. Najväčšia detská nemocnica na Slovensku je jedným z 10 partnerov projektu z 5 európskych krajín.

Projekt je zameraný na budovanie spolupráce medzi zdravotníckymi zariadeniami a dodávateľmi zdravotníckych technológií s využitím virtuálnej reality ako kľúčovej pomôcky k obohateniu vzdelávania študentov zdravotníckych odborov a zvyšovania kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov.

,,Som veľmi rád, že Národný ústav detských chorôb sa stal jedným z partnerov tohto jedinečného projektu a na stretnutí na našej pôde sme mohli domácim a zahraničným partnerom predstaviť našu nemocnicu.  Partnerov projektu sme previedli našimi pracoviskami, na ktorých lekári a ostatní zdravotníci už dnes robia špičkovú medicínu a verím, že aj vďaka tomuto projektu dokážeme v budúcnosti naplno využiť potenciál nových technológií,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH. Za účasti riaditeľa nemocnice, MUDR. Petra Bartoňa a prednostu Kliniky detskej urológie LF UK a NÚDCH,  doc. MUDr., Ing. Jána Brezu, PhD., MPH, MHA, tak bola diskutovaná problematika zavádzania virtuálnej reality do procesu vzdelávania medikov a  do každodennej práce personálu nemocnice. Projekt má pre najväčšiu detskú nemocnicu na Slovensku veľký potenciál, pretože prepája výrobcov „med-tech“ riešení s používateľmi, a samozrejme, novou generáciou lekárov a zdravotníckych pracovníkov.

Viac článkov z kategórie