Chirurgické ambulancie

Telefón:

KDCH – riadiaca časť, zvoniť Sekretariát

Telefón:

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 118

Telefón:

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí 111

Telefón:

poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 119

Telefón:

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 121

Telefón:

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 110

Telefón:

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 120