ORL ambulancie (ušná-nosná-krčná)

Telefón:

Poliklinika, blok D, 3. poschodie, č. dverí: 307

Telefón:

Poliklinika, blok D, 3. poschodie, č. dverí: 309

Telefón:

Prízemie, blok A, vedľa Detskej ORL kliniky NÚDCH

Telefón:

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 308

Telefón:

Blok C, 1. poschodie, Centrum pre deti s poruchou sluchu