Dermatovenerologické ambulancie (kožné)

Telefón:

Poliklinika, (blok D), 3. poschodie, č. dverí: 337

Telefón:

Blok D, 3. poschodie, č. dverí: 339

Telefón:

Blok D, 3. poschodie, č. dverí: 335