Chirurgická odborná ambulancia

Lokalizácia

poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 119

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

AMBULANCIA CHIRURGICKÁ ODBORNÁ AMBULANCIA
LEKÁRI Onkochirurgická ambulancia MUDr. Igor Béder
Neurocentrum MUDr. František Horn
VVCH črevného traktu MUDr. Rastislav Králik, MUDr. Daniela Trepáčová
Hrudníková chirurgia MUDr.Pavol Omaník
Neurochirurgická amb. MUDr.Martin Smrek
Amb. plastickej chirurgie MUDr.Kraynina
SESTRA Zuzana Énekesová
Čas 7:00–8:30 8:30-10:00 10:00–13:30 13:30-14:00 14:00-15:00
Dni Poznámka Príprava amb., objednávanie pacientov  Ambulancia  Ambulancia OBED  Administratíva, objednávanie pacientov
Sestra Lekár – sestra Lekár – sestra Sestra – lekár
Pondelok MUDr. Horn  X  X 10:00 – 14:00 X O
Utorok MUDr. Omaník X 8:30 – 10:00 10:00-13:00 X O
Streda MUDr. Béder X 8:30-11:00  X X X
MUDr. Králik MUDr. Trepáčová  X 11:00-14:00 (nepárny týždeň) X
MUDr. Horn  X 11:00-14:00 (párny týždeň) O
Štvrtok MUDr. Smrek od 8:00 8:00 – 10:00  X X X
MUDr. Kraynina  X 10:00-13:00
Piatok MUDr. Trepáčová X od 9:00 do 13:00 X O
O – ordinačné hodiny