Chirurgická prijmová a odborná ambulancia

Lokalizácia

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 121

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

AMBULANCIA  CHIRURGICKÁ PRIJMOVÁ  A ODBORNÁ AMBULANCIA
LEKÁR(I) Príjmová ambulancia – lekár KDCH podľa rozpisu služieb Amb. cievnej chirurgie – MUDr. Jozef BABALA
ESTRA Monika SZALAYOVÁ
Čas 8:00–13:00 13:00-13:30 13:30-15:00
Dni Poznámka Ambulancia OBED Administratíva
Lekár -sestra Sestra
Pondelok o x o
Príjmová amb.
Utorok o x o
Príjmová amb.
Streda o x o
Príjmová amb.
Štvrtok o x o
Príjmová amb.
Piatok o
Cievna chirurgia 9:00 – 13:00
O – ordinačné hodiny