Chirurgická prijmová a odborná ambulancia

Lokalizácia

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 121

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

AMBULANCIA  CHIRURGICKÁ PRIJMOVÁ  A ODBORNÁ AMBULANCIA
LEKÁR(I) Príjm. ambulancia – lekár KDCH podľa rozpisu služieb; Amb. cievnej chirurgie – doc.MUDr. Jozef BABALA, PhD., MUDr. Petra Zahradníková, PhD., MPH
SESTRA Monika SZALAYOVÁ
Čas 8:00–13:00 13:00-13:30 13:30-15:00
Dni Ambulancia OBED Administratíva
Pondelok o x o
Príjmová amb.
Utorok o x o
Príjmová amb.
Streda o x o
Príjmová amb.
Štvrtok o x o
Príjmová amb.
Piatok o x o
Cievna chirurgia
MUDr. Petra Zahradníková, PhD., MPH 8:00 – 10:00 x o
doc.MUDr. Jozef BABALA, PhD 10:00 – 13:00
O – ordinačné hodiny