Antropometria

Lokalizácia

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 118

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

AMBULANCIA ANTROPOMETRIA 1
Klinický antropológ Mgr. Lenka Matejáková
Čas 7:00–9:00 9:00-12:45 12:45-13:15 13:15-14:00 14:00-15:00
Pondelok Analýza meraní Kraniofaciálne meranie Obed Kraniofaciálne meranie Analýza meraní
Utorok Analýza meraní Celotelové meranie Obed Celotelové meranie Analýza meraní
Streda Analýza meraní Kraniofaciálne meranie Obed Kraniofaciálne meranie Analýza meraní
Štvrtok x x x x x
Piatok x x x x x

Kontakt:
Telefón: klapka: 588