Detská otorinolaryngologická klinika

Viac informácií nájdete aj na:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

MUDr. Irina Goljerová CSc., MPH, prednostka
tel. č.+421 2 59371 448, e-mail: irina.goljerova@nudch.eu

MUDr. Andrea Jovankovičová, PhD., zástupkyňa prednostky
tel.č.+421 2 59371 226, e-mail: andrea.jovankovicova@nudch.eu

Mgr. Eva Števicová, vedúca sestra
tel.č.+421 2 59371 207, e-mail: eva.stevicova@nudch.eu

 

 

DORLK je jediné špecializované klinické lôžkové zariadenie pre ORL ochorenia detského veku na Slovensku, ktoré sa zameriava na diagnostiku a liečbu týchto ochorení u detí od narodenia do 19 rokov. Na DORLK lekári diagnostikujú a liečia pacientov z celého Slovenska. Ročne na 15 lôžkach hospitalizujú 1456 pacientov, z nich viac ako 37 % sú pacienti mimo Bratislavského kraja. Vykonajú 2094 chirurgických výkonov, 1889 endoskopických výkonov v lokálnej anestézii a 236 endoskopických výkonov v celkovej anestézii.  V ambulanciách kliniky ročne ošetria celkovo 12486 pacientov, z nich takmer 4427 pacientov v ambulancii ústavnej pohotovostnej služby, ktorá ja zároveň ORL pohotovostnou službou pre deti z celého západoslovenského regiónu.

DORLK sa zameriava na diagnostiku a liečbu vrodených anomálií a chorôb ucha, nosa a krku u detí. Zaoberá sa vrodenými a získanými chorobami horných a dolných dýchacích orgánov, hltana, pažeráka a slinných žliaz, obštrukčnými poruchami dýchania u detí, diagnostikou poruchy sluchu objektívnymi metódami od novorodeneckého veku, liečbou a kompenzáciou porúch sluchu, ako aj diagnostikou a liečbou porúch iných zmyslových orgánov – čuchu a chuti. Na klinike sa vykonávajú tiež bronchoskopické výkony.

Chirurgické výkony realizované na Detskej ORL klinike

Bežné ORL operačné výkony
Endoskopická adenotómia
Tonzilektómia studenými nástrojmi alebo laserom
Tonzilotómia studenými nástrojmi, monopolárnym nožom alebo laserom
MLCH – laryngomikrochirurgia
Frenulotómia a frenuloplastika
Extirpácia tumorov, lymfatických uzlín a vrodených vývinových chýb hlavy a krku
Sutúry rán hlavy a krku
Tracheotómia
Iné
Rinologické operácie
Septoplastika, Septorinoplastika
Repozícia zlomenín nosových kostí a nosovej priehradky
FESS – funkčná endoskopická chirurgia nosa a PND pri akútnych zápaloch nosa a PND a pri ich komplikáciách a pri chronickej rinosinusitíde a tumoroch nosa a PND
Chirurgické riešenie vrodených vývinových chýb nosa, PND a choány
Otologické operácie
Aurikuloplastika
Myringoplastika
Tympanotómia
Tympanoplastika
Operačné riešenie vrodených vývinových chýb ucha
Mastoidektómia
Sanačné a rekonštrukčné operácie stredného ucha
Sanačné a rekonštrukčné operácie vonkajšieho ucha (vrátane náhrady chýbajúcej ušnice silikónovou protézou za pomoci systému Vistafix 3)
Kochleárna implantácia
Endoskopické výkony
Rigídna a flexibilná laryngo-tracheoskopia
Rigídna a flexibilná bronchoskopia
Rigídna ezofagoskopia
Iné
Aplikácia botulotoxinu A do slinných žliaz pod USG kontrolou u detí so zvýšenou saliváciou

Pracoviská kliniky

Centrum jednodňovej chirurgie – vykonáva endoskopické adenotómie v celkovej anestézii u detí. Deti s rodičmi sú po zákroku na lôžku v klimatizovanej miestnosti, jej súčasťou je herňa. Ak sú deti po operácii bez ťažkostí, po kontrole anesteziológom sú prepustení do domácej starostlivosti v popoludňajších hodinách toho istého dňa. Centrum jednodňovej chirurgie ročne vykoná takmer 600 adenotómií. V rámci jednodňovej chirurgie sú vykonávané aj malé chirurgické výkony na ušiach ako myringotómia a inzercia ventilačných trubičiek a plastika jazykovej uzdičky.

Ambulancie kliniky

Konziliárna ambulancia a ambulancia ústavnej pohotovostnej služby – prízemie, blok A, vedľa lôžkovej časti kliniky – denne 24 hodín (vyšetrujeme hospitalizované deti a deti odoslané iným špecialistom, ktoré vyžadujú neodkladnú ORL starostlivosť)

ORL ambulancia (ORL ambulancia č. dverí 307 a ORL ambulancia č. dverí 309) – 3.poschodie, blok D v poliklinickej časti – pondelok až piatok od 8:30 – 14:00. (vyšetrujeme deti s bežnými ORL diagnózami)

Audiometrické pracovisko – 3. poschodie, blok D v poliklinickej časti – pondelok až piatok od 8:30 – 14:00 (audiometrické sestry realizujú vyšetrenie sluchu u dieťaťa podľa ordinácie ORL lekára DORLK, pacienti musia byť pred audiometriou vyšetrení lekárom na ambulancii)

Audiologické pracovisko Centra pre deti s poruchou sluchu NÚDCH – 1. poschodie, blok C, objektívnymi metódami (TEOAE, DPOAE, AABR) vyšetrujeme deti s nevýbavnými otoakustickými emisiami, ktoré neprešli sluchovým skríningom v pôrodnici, patologických novorodencov, malé deti a nespolupracujúcich pacientov s podozrením na poruchu sluchu

Špecializované ORL ambulancie

Endoskopická ambulancia, 3. poschodie, blok D v poliklinickej časti – streda od 8:00 – 12:00  (vyšetrujeme deti so stridorom, poruchami dýchania, prehĺtania a hlasu)

Otologická ambulancia – prízemie, blok A, vedľa lôžkovej časti kliniky – stredy a piatky od 13:00 – 15:00 (vyšetrujeme deti s chronickými ochoreniami ucha a pooperačné stavy), tel.č. 02/59371 553

Rinologická ambulancia – prízemie, blok A, vedľa lôžkovej časti kliniky – štvrtky od 13:00 – 15:00 (vyšetrujeme deti s chronickými ochoreniami nosa a prínosových dutín a pooperačné stavy), tel.č. 02/59371 553

Foniatrická ambulancia – 1. poschodie, blok C – utorky,stredy a štvrtky od 8:00-14:00 (diagnostika detí s poruchou sluchu metódou VRA, ich kompenzácia a nastavovanie načúvacích prístrojov, starostlivosť o deti po kochleárnej implantácii). Pacienti sa môžu objednať na tel. čísle 02/59371 866 alebo mailom – audiocentrumkramare@gmail.com

Tracheostomická miestnosť – miestnosť na -1. poschodí v komplexe ORL operačných sál v lôžkovej časti,  blok E (výmena tracheostomických kanýl u detí po tracheotómii, ošetrovanie, starostlivosť, aplikácia botulotoxinu A do slinných žliaz pod USG kontrolou)

Dôležitá informácia: Na vyšetrenie v ambulancii je potrebný výmenný lístok s odporúčaním od ORL lekára v rajóne, imunoalergológa alebo iného špecialistu, v odôvodnených prípadoch všeobecného lekára pre deti a dorast. Čas, na ktorý je pacient objednaný, je orientačný. Prosíme o rešpektovanie aktuálnej situácie v ambulancii, v ktorej sa venujeme pacientom s najzávažnejším zdravotným stavom z celého Slovenska. Akútnych pacientov vybavujeme priebežne.

 

Sekundárni lekári:                                   Atestovaní lekári:

MUDr. Breza Juraj                                    MUDr. Barkociová Jana           MUDr. Vörösová Andrea

MUDr. Jančovič Adam                             MUDr. Čverha Martin

MUDr. Mészáros Patrik                           MUDr. Chovanová Jana

MUDr. Niková Natália                              MUDr. Paouris Dimitrios

MUDr. Hudáková Diana                           MUDr. Špánik Peter

 

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty
Pracovníci DORLK pravidelne prednášajú a publikujú na domácich a zahraničných podujatiach.
Klinika je centrom pregraduálnej výuky študentov stredných zdravotných škôl, poslucháčov Lekárskej fakulty UK v Bratislave a je školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Na klinike v súčasnosti prebiehajú nasledovné granty:
Učebnica detskej otorinolaryngológie v slovenskom a anglickom jazyku pre študentov, tlačená a elektronická verzia.
Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchu na báze celonárodného skríningu.
Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku.

Klinika založila občianske združenie „Orlík“ za účelom podpory a rozvoja DORLK LF UK a NÚDCH. Zameriava sa na skvalitnenie materiálneho a technického vybavenia kliniky, uskutočňovanie vzdelávacích aktivít pre širšiu verejnosť na pozdvihnutie zdravotného povedomia verejnosti o chorobách ucha,  nosa, prínosových dutín, hltana, hrtana, pažeráka a dolných dýchacích orgánov v detskom veku,  podporu vzdelávania, prednáškové a publikačné aktivity zamestnancov kliniky, skvalitnenie priestorov určených pre pacientov, rodičov a personál  kliniky a organizovanie charitatívnych akcií. 

Viac informácií: https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/detska-otorinolaryngologicka-klinika-lf-uk-a-nudch/oz-orlik/

Informácie pre rodičov

  • Pred každým, aj opakovaným vyšetrením, sa pri vstupe do nemocnice zaregistrujte v centrálnej registrácii pacientov na prízemí NÚDCH vo vestibule polikliniky. Pre registráciu si pripravte kartu poistenca dieťaťa a odporúčanie (výmenný lístok) od lekára. Tieto dokumenty majte pri sebe aj pred vstupom do ambulancie. Po zaregistrovaní je potrebné založiť/ vyzdvihnúť si ambulantnú kartu vášho dieťaťa v ORL kartotéke – na prízemí vedľa oddelenia, následne idete s kartou na ORL ambulanciu.
  • V prípade, ak idete na hospitalizáciu za účelom plánovaného chirurgického výkonu, dostavte sa s dieťaťom a jeho lekárskymi správami a výsledkami predoperačných vyšetrení na príjmovú ambulanciu deň pred termínom plánovanej hospitalizácie v čase medzi 8:00 – 10:00 – na prízemí, blok A, vedľa kliniky, príjmová ambulancia sa nachádza vedľa kartotéky.
  • Pri plánovanom príjme na hospitalizáciu budete potrebovať základné hygienické potreby. Za osobné veci a cennosti, ktoré si so sebou dieťa prináša na oddelenie, zodpovedá pacient, resp. zákonný zástupca dieťaťa. Personál za osobné veci nenesie žiadnu zodpovednosť. Dievčatá by nemali mať nalakované nechty, náušnice a v deň chirurgického výkonu sa nelíčiť.
  • Minimálne tri týždne pred plánovaným chirurgickým výkonom musí byť dieťa zdravé (po ukončenej antibiotickej liečbe, bez infekcie dýchacích ciest, herpesu, kútikov a iných infekčných ochorení) a odstup od očkovania by mal byť aspoň 2 mesiace.
  • V prípade, že pre chorobu dieťaťa alebo z iného dôvodu sa dieťa nemôže dostaviť na plánovaný príjem, odhláste ho, prosím, vopred na telefónnom čísle +421 2 59371 132. Dieťa preobjednáme na iný termín a zároveň neblokujete termín inému pacientovi.
  • Objednať nadštandardnú izbu odporúčame už pri plánovaní termínu hospitalizácie (objednať si ju môžete na tel. čísle 02/59371 132 alebo priamo pri objednávaní termínu zákroku). Viac informácií ohľadne ubytovania sprievodcu dieťaťa poskytne vedúca sestra DORLK na tel. č: +421 2 59371207
  • ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu. V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.

Ďakujeme za porozumenie.

POKYNY K HOSPITALIZÁCII_DORLK

Ambulancie

Telefón:

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 308

Telefón:

Blok C, 1. poschodie, Centrum pre deti s poruchou sluchu

Telefón:

Poliklinika, blok D, 3. poschodie, č. dverí: 307

Telefón:

Poliklinika, blok D, 3. poschodie, č. dverí: 309

Telefón:

Prízemie, blok A, vedľa Detskej ORL kliniky NÚDCH

Kontaktné informácie

bloky A, B, Coddelenia a kliniky
blok Dpoliklinika – ambulantná časť
blok E 1lôžková časť nemocnice – riadiaca časť
blok E 2 a E 3lôžková časť nemocnice
blok Fposluchárne a oddelenia
UPurgentný príjem