Príbeh prasknutej aneuryzmy

Galéria

V jednu marcovú nedeľu prišlo našej vtedy 17 ročnej dcére veľmi zle – pocítila náhlu neznesiteľnú bolesť hlavy a nevoľnost so zvracaním. Riadením osudu som bola v tom čase doma. V prípade Alžbetky to bol rozhodujúci moment. Po nevoľnosti veľmi rýchlo upadla do bezvedomia, to sme už ale mali na linke záchrannú službu a sanitka bola na ceste. Poďakovanie záchranárom sme písali bezprostredne po príhode – ich zásah bol ukážkový.   Situáciu nepodcenili a rozoznali vážnosť okolností.

Život zachraňujúcu operáciu urobili lekári v NÚDCH do 4 hodín od začiatku nevoľností

Už cestou do Národného ústavu detských chorôb na Kramároch informovali záchranári personál Detskej kliniky intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH, ktorý sa o Alžbetku príkladne postaral. Naša vďaka patrí všetkým lekárom, najmä službukonajúcej neurologičke, MUDr. Jane Surgošovej, ktorá zorganizovala v spolupráci s MUDr. Zuzanou Humpolcovou život zachraňujúcu urgentnú operáciu pod vedením MUDr. Benedikta Trnovca. Vďaka ich nasadeniu bola operácia na odvedenie krvi z mozgu, ktorá doslova zachránila Alžbetke život, uskutočnená do max. 4 hodín od začiatku nevoľnosti. Ešte raz veľká vďaka operačnému tímu, ktrého súčasťou boli aj MUDr. Robert Jasenek a službukonajúca lekárka z ARO, MUDr. Adriana Kollerová, PhD.

Lekári nás s manželom priebežne informovali o situácii – o vykonanom urgentom CT, ktoré potvrdilo zakrvácanie mozgu presahujúce do komôr a ktoré znemožňovalo určiť zdroj krvácania. Po urgentnej operácii a ďalšom CT vyšetrení zistili zdroj krvácania. Bola to aneuryzma v hlbokých štruktúrach mozgu, pri ktorej nebola možnosť ďalšieho chirurgického ošetrenia. Po operácii nás MUDr. B. Trnovec detailne oboznámil so situáciou a ďalšími možnosťami. Tu sa musím opäť pozastaviť a vyzdvihnúť absolútnu profesionalitu skĺbenú s ľudskosťou a láskavosťou, s akou k nám lekári v NÚDCH pristupovali. Vysvetlili nám, že jedinou možnosťou v Alžbetkinom prípade je endovaskulárne ošetrenie aneuryzmy v nemocnici CINRE. V nedeľu v noci sa stalo neuveriteľné – lekári zariadili urgentný prevoz Alžbetky do CINRE, kde ešte v priebehu najbližších hodín uskutočnil tím absolútnych špičkových odborníkov ďalší urgentný zásah – tzv. coiling aneuryzmy, ktorý zastavil krvácanie. V CINRE nám opäť s veľkou dávkou empatie lekári vysvetlili situáciu a ďalšiu liečbu, ktorá zahŕňala ďalšie ošetrenie aneuryzmy po stabilizácii stavu zakrvácania. Alžbetka bola po  urgentom zákroku prevezená naspäť do starostlivosti ARO špecialistov v NÚDCH na dobu ďalších 3 týždňov a po stabilizácii jej stavu na Oddelení detskej neurochirurgie. Ošetrujúci lekár MUDr. Robert Chrenko a celý tím zorganizovali Alžbetke komplexnú starostlivosť zahŕňajúcu rehabilitáciu, logopéda aj psychológa. Dcérkin stav bol vážny a mala viaceré následky súvisiace s prekonanou mozgovou príhodou. Počas pobytu na Neurochirurgii, kde som už s Alžbetkou mohla byť hospitalizovaná aj ja, sa jej stav denne zlepšoval. Po 1. mesiaci od príhody absolvovala dcérka kontrolu v CINRE, kde lekári určili jedinú možnosť zákroku v prípade tohoto typu aneuryzmy – formou zavedenia tzv. Flow-divertera. Do poškodenej aneuryzmy zaviedli lekári endeskopicky umelú cievku, ktorá odviedla prietok krvi z poškodenej cievy, ktorá stále bola mimoriadne zväčšená. Toto bol skutočne pozitívny zvrat v liečbe: hneď po zákroku sa dcérke výrazne zlepšil zrak a ustúpili resp. zmiernili sa aj ostatné ťažkosti. V starostlivosti CINRE sa Alžbetka nachádza stále, poslednú hospitalizáciu absolvovala v polovici júla a ďalšiu má naplánovanú na koniec augusta. Prístup personálu v CINRE je nadštandardne profesionálny a ľudský.

Naďalej tiež zostáva v starostlivosti Neurocentra. Veľmi by sme chceli vyzdvihnúť prístup a profesionalitu všetkých lekárov a personálu, predovšetkým MUDr. Roberta  Chrenka, PhD., ktorý nám spolu s Alžbetkou – ktorá tiež aktívne plánuje štúdium medicíny, zrozumiteľne a trpezlivo vysvetlil všetky aspekty liečby. Mimoriadne ľudský a zároveň profesionálny prístup sme pociťovali aj od ďalších lekárov Neurocentra, najmä MUDr. Michala Petríka, PhD., doc. MUDr. Františka Horna, PhD., MUDr. Zuzany Humpolcovej, Mgr. Kardoša. Špeciálne by sme chceli poďakovať vedeniu a celému personálu Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH a najmä sestričkám, ktoré sú skutočne výnimočné a s láskou sa starajú o svojich detských pacientov.

Budeme veľmi radi, ak Alžbetkin príbeh pomôže dodať nádej pre ďalších pacientov a ich rodiny, aby boli uistení,  že sú v tých najlepších rukách. Nech je tiež varovaním pre rodičov, aby nikdy nepodcenili varovné príznaky možných problémov – aj keď v Alžbetkinom prípade neboli žiadne a príhoda nastala náhle a bez varovania. Len vďaka rýchlemu zásahu je predpokladaný neurologický deficit v Alžbetkinom prípade malý, resp. žiadny. Veríme pevne, že bude môcť vyštudovať medicínu, na ktorú sa opäť intenzívne pripravuje a bude tak chápavou a profesionálnou lekárkou, ako sú lekári v  NÚDCH a CINRE.

Viac článkov z kategórie