POĎAKOVANIE

Vážený pán riaditeľ,
som mamou dcéry, ktorá roky bojuje s poruchou príjmu potravy (PPP), pre ktorú bola viackrát hospitalizovaná na oddelení detskej psychiatrie NUDCH.
V porovnaní so susednými krajinami majú pacienti s touto diagnózou na Slovensku zatiaľ obmedzené možnosti liečby, je však pozitívne, že v rámci NUDCH sa tento priam kritický stav začína riešiť plánovaným vznikom špecializovaného centra pre diagnostiku a liečbu porúch príjmu potravy pre oveľa vyšší počet detí s touto diagnózou ako doteraz.
Liečba pacientov s PPP je náročná, vyžaduje si stály dozor, viac času a prácu komplexných terapeutických tímov. Preto mi dovoľte aj touto cestou vyjadriť uznanie a poďakovanie lekárom a zdravotníckemu personálu KDP, ako profesionálne a zároveň ľudsky pristupujú k liečbe tejto komplikovanej choroby.
Zároveň by som rada poďakovala aj personálu úseku liečebnej výživy a stravovania, ktorého kreativita, porozumenie a osobný vklad pri príprave jedla častokrát pomohli pacientom s PPP spríjemniť pre nich obzvlášť ťažké momenty viazané s jedlom.
S pozdravom
Carmen Pavlakovičová

Viac článkov z kategórie