POĎAKOVANIE

Vážený personál NÚDCH

Dovoľte nám z celého srdca vyjadriť naše úprimne POĎAKOVANIE Klinike detskej hematológie a onkológie, DKAIM a Klinike detskej chirurgie oddeleniu dojčiat.

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí boli prítomní počas operácie nášho synčeka Alexa. ĎAKUJEME za príkladnú a obetavú prácu všetkým lekárom, sestrám a ostatným zamestnancom, ktorí sa na oddeleniach o nášho Alexka starali.

Zvlášť oceňujeme Vašu náročnú a obetavú prácu, príkladnú lekársku starostlivosť a ľudský prístup k pacientom. Po celú dobu hospitalizácie sme sa stretli s maximálne ústretovým, ľudským a vysoko profesionálnym prístupom všetkých zamestnancov na každom oddelení. ĎAKUJEME

Všetkým želáme príjemne prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku.

S úctou a srdečným pozdravom rodina Alexa

Viac článkov z kategórie