POĎAKOVANIE

Chcem vyjadriť úprimnú vďačnosť za možnosť pracovať v NÚDCH. Aj keď som tu strávila iba 3 mesiace, prirástla mi Detská klinika LF UK a NÚDCH, oddelenie dojčiat, k srdiečku. Pracuje tam kolektív úžasných, energických, šikovných a zodpovedných ľudí, ktorým nechýbal úsmev na tvári. Myslím si, že spokojnosť s prácou určujú hlavne ľudia, s ktorými pracujete. Verím, že od každého zamestnanca som si zobrala to najlepšie. Páčila sa mi atmosféra na oddelení, systém práce, ktorú som vykonávala. Páčili sa mi nadriadení nielen ako odborníci ale aj z ľudskej stránky. Bola to pre mňa vynikajúca skúsenosť. Všetky kolegyne ma trpezlivo zaúčali, aby som sa následne mohla zdokonaľovať a rozvíjať. Vždy som dostala odpoveď na svoje zvedavé otázky. Naučila som sa veľa nového a každý deň bol iný, niečím zaujímavý. Pre mňa to bola česť pracovať v NÚDCH. ĎAKUJEM.

Viac článkov z kategórie