Klinika detskej pneumológie a ftizeológie

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH

Vážení rodičia,
Klinika detskej pneumológie a ftizeológe LFSZU a NÚDCH už opätovne pracuje v svojich pôvodných priestoroch v Podunajských Biskupiciach.
Pacienta na vyšetrenie odosiela  obvodný lekár, alebo iný špecialista, na vyšetrenie je potrebné sa telefonicky objednať.
Zároveň upozorňujeme rodičov, že pacienti s príznakmi akútneho respiračného ochorenia musia byť najskôr vyšetrení na Oddelení urgentného príjmu NÚDCH na Kramároch a až následne v ambulancii Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie.
Detská gastroenterologická ambulancia MUDr. Bízikovej je zrušená, termín kontroly, či vyšetrenia Vášho dieťaťa je potrebné si objednať v inej gastroenterologickej ambulancii.

Pracovisko: Krajinská 91, 825 56  Bratislava (pavilón D, prízemie a 1. poschodie)

 

MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MB, prednosta kliniky

tel. č. +421 (0)2 59371 791, e-mail: zuzana.rennerova@nudch.eu

MUDr. Neuschlová Iveta, zástupkyňa prednostky

tel. č. +421 (0)2 59371 184, e-mail: iveta.neuschlova@nudch.eu

Mgr. Martina Habarová, vedúca sestra

tel. č. +421 (0)2 59371 882, e-mail: martina.habarova@nudch.eu

Na ambulantné vyšetrenie sa treba objednať vopred telefonicky  na nižšie uvedených telefónnych číslach.

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie (KDPaF) LF SZU a NÚDCH je jedinečným pracovisko svojho druhu na Slovensku. Ročne hospitalizuje okolo 900 pacientov, ambulantne vyšetrí približne 11 000 pacientov z celého Slovenska. Pracovisko diagnostikuje a lieči ochorenia dýchacích orgánov u detí vrátane TBC. Je zároveň najväčším z troch centier Cystickej fibrózy na Slovensku. Poskytujeme diagnostiku a liečbu pacientov s primárnou ciliárnou dyskinézou. Poskytuje koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením. Klinika ktorá má viac ako 50 ročnú tradíciu, patrila do 1.11.2017 pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava- Ružinov. K 1.11.2017 bola delimitovaná do NÚDCH. Ostáva v pôvodných priestoroch ktoré patria k najmodernejším v SR a plne spĺňajú podmienky na poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti a to najmä o pacientov s Cystickou fibrózou. Využíva moderné prístrojové vybavenie potrebné ku komplexnému doriešeniu detského pľúcneho pacienta.

Klinika je súčasťou NÚDCH, je však detašovaným pracoviskom v zdravotníckom zariadení v Podunajských Biskupiciach. Využíva moderné vybavenie. S hospitalizovanými deťmi môžu byť ubytovaní aj ich rodičia. K dispozícii majú izby s vlastným sociálnym zariadením, televízorom a pripojením na WI FI.

Klinika

  1. poskytuje diagnostiku a liečbu ochorení dýchacích orgánov u detí a detskej TBC.
    Má dobre vybudované vlastné bronchoskopické pracovisko, realizuje vyšetrenie GER- pH metriou, ultrasonografiou (vlastné 2 USG prístroje ), kompletne vybavené pracovisko na funkčné vyšetrenie pľúc u detí (NIOX, Bodypletysmografia, bronchoprovokačná jednotka, ponámahový bronchomotorický test, gastrofibroskopia)
  2. je najväčším Centrom liečby Cystickej fibrózy (CF) z troch centier v SR. Koordinuje postupy ostatných centier, prijíma pacientov pred transplantáciou pľúc z celej SR. Klinika spolupracuje so špecialistami z Kliniky hrudníkovej chirurgie v AKH vo Viedni, s ktorými pred viac ako 4 rokmi realizovali úspešnú transplantáciu pľúc u dieťaťa. Klinika je jediným pracoviskom v SR so skúsenosťami v starostlivosti o detských pacientov pred a po transplantácii pľúc. Je tiež celoslovenským referenčným pracoviskom na vyšetrenie potných testov. Do centra pre deti s CF sú odosielané všetky deti s CF zachytené z novorodeneckého screeningu. Klinika je aktívnym členom európskeho registra CF.
  3. poskytuje koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením, nastavuje ich na dlhodobú domácu kyslíkovú liečbu. Prijíma na hospitalizáciu cestou prekladu z novorodenenckých oddelení predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením – Bronchopulmonálnou dyspláziou (BPD). S liečbou BPD má 15 ročné skúsenosti. Klinika bola iniciátorom vzniku piatich pracovísk následnej starostlivosti o predčasne narodené deti s perinatálnou pľúcnou patológiou, ktoré pracujú v ambulanciách detských pneumológov v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Martine, Nitre a Bratislave. Odborníci sa pravidelne schádzajú na odborných podujatiach aj za účasti neonatológov. SR patrí medzi európske krajiny s najlepšou starostlivosťou o takto choré deti.
  4. zabezpečuje imunoprofylaxiu RSV u predčasne narodených detí – celoslovenský manažment a konzultačné služby pre ostatných lekárov v SR. Vypracovala Metodický list racionálnej farmakoterapie RSV infekcií v detskom veku a dlhodobej domácej kyslíkovej liečby.
  5. diagnostikuje a lieči pacientov s Primárnou ciliárnou dyskinézou.
  6. poskytuje pneumologickú starostlivosť o pacientov so svalovými dystrofiami.
  7. metodicky celoslovensky vedie liečbu komplikácií po BCG vakcinácii (očkovanie proti TBC).
  8. je jedným z dvoch pracovísk v SR, ktoré sa venujú diagnostike a liečbe detskej TBC.

Pedagogická činnosť
Klinika je výukovou bázou LF SZU. Na pôde kliniky sa realizuje výučba študentov LF SZU, ako aj postgraduálna špecializácia v pediatrii v súčinnosti s Klinikou pre deti a dorast A. Getlíka (UNB), postgraduálna príprava v odbore detská pneumológia a ftizeológia. Na klinike odbornú prax z pediatrie pre študentov lekárskych fakúlt.

Vedecko- výskumná činnosť
Pracovníci kliniky pravidelne prednášajú a publikujú na domácich a zahraničných podujatiach.
Klinika založila občianske združenie „ Dandelion pre deti“ (IBAN: SK 93 8330 0000 0021 0246 5174), prostredníctvom ktorého sa snaží dopĺňať prístrojové vybavenie pracoviska.

Lôžkové oddelenie (1. poschodie):
recepcia 02 59371455, vyšetrovňa 02/59371 433
lekárska izba (MUDr. Mičietová, Mudr. Bližnáková, MUDr. Perďochová, MUDr. Štefančinová)  02/59371 868
lekárska izba (MUDr. Jankó, MUDr. Kuriačka) 02/59371 549
lekárska izba (MUDr. Kadlicová) 02/59371 184

Ambulancie (prízemie):


Ordinačné hodiny
07:00 – 08:30  odbery
08:30 – 13.00 ambulantná činnosť, objednávanie pacientov telefonicky
13:30 – 14:00 obedňajšia prestávka
14:00 – 14:12 administratíva

Ambulancia cystickej fibrózy (denne) 

č. dverí 111 č. tel.: 02/59371 823,  e-mail:detiscf@nudch.eu

 

Ambulancia primárnych ciliárnych dyskinéz (pondelok,streda)

č. dverí 111, č. tel.: 02/59371 823    email: detiscf@nudch.eu

 

Pneumologická a ftizeologická ambulancia (denne)

č. dverí 106, č. tel.: 02/59371 570    email: pneumopb1@nudch.eu

 

Pneumologická ambulancia  (denne)

č. dverí 109,102,   č. tel.: 02/59371 392 email: pneumopb1@nudch.eu

 

Ambulancia pre predčasne narodené deti (štvrtok, piatok)    

č. dverí 102,   č. tel.: 02/59371 297   email: pneumopb1@nudch.eu

 

Imunoalergologická ambulancia (pondelok)

č. dverí 102,  č. tel.: 02/59371 297    email: pneumopb1@nudch.eu

 

Funkčná diagnostika (denne)

č. dverí 103,   č. tel.: 02/59371 491  email: pneumopb1@nudch.eu

 

Chloridy v pote (pondelok, utorok, streda, štvrtok)  

č. dverí 102,   č. tel.: 02/59371 297  email: pneumopb1@nudch.eu

 

Vážení rodičia,

ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.

V prípade odporučeného vyšetrenia v spánkovom laboratóriu je potrebná konzultácia na pneumologickei ambulancii.
Objednanie termínu konzultácie je možné na ambulancií KDPaF telefonicky v stredu od 8:00 hod. do 9:00 hod. MUDr. Kuriačka, č.tel.: 02/59371 392.

Ďakujeme za porozumenie.

POKYNY K HOSPITALIZÁCII_KDPaF

 

Ambulancie

Telefón:

NÚDCH Podunajské Biskupice, č. dverí: 106

Telefón:

NÚDCH Podunajské Biskupice, č. dverí: 105

Telefón:

NÚDCH Podunajské Biskupice, č. dverí: 102

Telefón:

Blok D, 1. poschodie, č. dverí: 144

Kontaktné informácie

bloky A, B, Coddelenia a kliniky
blok Dpoliklinika – ambulantná časť
blok E 1lôžková časť nemocnice – riadiaca časť
blok E 2 a E 3lôžková časť nemocnice
blok Fposluchárne a oddelenia
UPurgentný príjem