Ambulancie

Telefón:

Blok D, 3. poschodie, č. dverí: 339
Blok D, 2. poschodie, č. dverí: 241 a 243 (lekár), 242 (sestra)

Telefón:

Poliklinika (blok D), 1. poschodie, č. dverí 105

Telefón:

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí: 308

Telefón:

Blok C, 1. poschodie, Centrum pre deti s poruchou sluchu

Telefón:

Blok C, 1. poschodie, č. dverí: 127
Blok D, 2. poschodie, č. dverí: 238 a 240 (Lekár), 239 (sestra)

Telefón:

Poliklinika, 2. poschodie, č. dverí: 213

Telefón:

Poliklinika, (blok D), 2. poschodie, č. dverí: 248

Telefón:

Blok D, 2. poschodie, č. dverí: 217