Zdravie detí ohrozujú látky voľne dostupne v predaji

V Bratislave 24. októbra  2023 – Lekári Oddelenia urgentného príjmu (OUP) Národného ústavu detských chorôb každý týždeň riešia dieťa s akútnymi prejavmi toxického účinku návykových látok. Z nich 4 deti vo veku od 13 do 17 rokov priznali požitie novej látky HHC –  hexa hydrocannabinol. Zdravotný stav jedného z nich si vyžiadal hospitalizáciu.

,,U zvyšných detí prítomnosť tejto látky nevieme jednoznačne potvrdiť, pretože po nadobudnutí vedomia nevedeli udať presné, resp. ani približné  zloženie požitých látok, nakoľko požili alebo vypili látky v kombinácii. Domnievame sa, že požitie HHC je pre jeho dostupnosť veľmi časté, mnohé z detí nevyhľadajú lekársku pomoc a v mnohých prípadoch osoby v okolí týchto detí nerozlíšia  toxický účinok tejto látky. Zdravotný stav dieťaťa po požití HHC je závislý od dávky, resp. od prípadnej kombinácie HHC s inými látkami (lieky, alkohol, drogy),“ povedal MUDr., Mgr., Marcel Brenner, primár OUP NÚDCH a ďalej doplnil: ,,Deti často nevedia povedať,  čo požili, najčastejšie tvrdia že niečo pili, niečo fajčili, vapovali, niečo prežúvali.“

Intoxikovaných detí s potrebou hospitalizácie, ktoré mohli požiť HHC, tak môže byť viac. ,,Ostatné hospitalizované deti so závažným toxickým účinkom návykových látok nevieme dať do jednoznačného vzťahu s HHC, nakoľko túto látku nevieme zatiaľ explicitne dokázať laboratórnymi prístrojmi vzhľadom na blízku príbuznosť s THC.   Niekedy môže vychádzať tzv. falošná pozitivita pre THC. Pracujeme však na tom,  aby sme túto látku vedeli dokázať. Informáciu o požití tejto látky v súčasnosti vieme získať len ako informáciu, ktorú nám povie pacient  pri vstupnom vyšetrení alebo od osôb, ktoré boli prítomné pri udalosti,“ doplnil Marcel Brenner.

Lekári upozorňujú na nebezpečenstvo v tom, že výrobky s obsahom tejto látky sú voľne dostupné v automatoch  a sú tak prístupné akýmkoľvek užívateľom, ktorí si vedia navodiť stav podobný ako pri požití THC len s príjemnejším nástupom jej niektorých účinkov. Hoci riziko toxického účinku, ktorý by bezprostredne ohrozoval život dieťaťa, nie je veľké, ale riziko sekundárneho poškodenia pádom,  nekontrolovaním správaním alebo navodením poruchy vedomia je veľmi veľké.

.,,Deti k nám prídu častokrát s poruchou vedomia, v bezvedomí, výrazne podchladené, môžu a nemusia mať výpadok pamäte na túto udalosť.  Toto bezvedomie alebo porucha vedomia môže trvať až niekoľko hodín. Ešte predtým, ako sa dostanú do bezvedomia, je tu, veľké riziko nechceného sebapoškodenia, dieťa môže zakopnúť, spadnúť pod dopravný prostriedok alebo z výšky a vážne sa zraniť, alebo v bezvedomí vdýchnuť do dýchacích ciest žalúdočný obsah a udusiť sa.  Ďalším rizikom je, že HHC sa môže pridávať do nápojov a iných jedál bez vedomia užívateľa, v dôsledku čoho sa môže niekto intoxikovať aj bez svojho vedomia.“ Príležitostní užívatelia nemusia byť medzi mládežou rozoznávaní dokonca lekári pripúšťajú, že súčasný stav poukazuje na istú toleranciu spoločnosti pre niektoré návykové látky u detí.

Lekári rodičom odporúčajú:

poučiť svoje deti o rizikovosti týchto látok vzhľadom na ich nepredvídateľný účinok a vysoké riziko rozvoja závislosti

– budovať si s deťmi dôverné vzťahy, aby boli ochotné prijať dobre mienené rady ktoré ich ochránia  pred rizikami veľmi nenápadných, ale nebezpečných návykových látok voľne dostupných v predaji

 

Foto: zdroj internet

 

Viac článkov z kategórie