Terapeutická bylinková a kvetinková záhradka pomáha pacientom

V Bratislave 14. júna 2024 – Denný stacionár pre deti s poruchami príjmu potravy (PPP) v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) má novú kvetinovú a bylinkovú záhradku. K úpravám exteriéru a dobudovania altánku so záhradným nábytkom tak pribudla nová terapeutická záhradka.

,,Nová terapeutická kvetinová a bylinková záhradka nám všetkým robí veľkú radosť. Naši pacienti tak intenzívnu liečbu dostávajú v príjemnom prostredí parku priamo v areáli nemocnice. Spoločne s personálom stacionáru sa starajú o bylinky, cítia ich vôňu a môžu ich použiť pri príprave jedla. Pobyt v prírode a na čerstvom vzduchu nás všetkých ozdravuje a veľmi si vážime, že táto ozdravná sila prírody a ďalšie rozšírenie terapeutických aktivít pomôžu našim pacientom,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval spoločnosti UNIQA a všetkým dobrovoľníkom za nezištnú pomoc. Realizácia projektu sa podarila aj vďaka OZ Pomáhame deťom NÚDCH.

Nová záhradka nadchla pacientov aj personál

,,Chceme sme sa poďakovať v mene celého stacionára pre poruchy príjmu potravy nielen za výslednú záhradku, ale predovšetkým za úsilie a prácu, ktorú ste pre nás vynaložili. Veríme, že s rastlinkami ste k nám priniesli aj lásku, starostlivosť a dobrú náladu. Budeme sa o naše kvietky a úžitkové plodiny starať tak, ako sa tu starajú o nás naši terapeuti – s láskou, úctou a pokorou,“ napísali pacienti spolu s personálom stacionára. A veria, že záhradka dobre poslúži aj iným deťom, ktoré sa budú liečiť neskôr.

,,Nová zeleň urobila a robí veľkú radosť ako pacientom, tak aj celému ošetrovateľskému tímu. Príroda je veľkým ozdravným zdrojom, veď aj my ľudia sme jej prirodzenou súčasťou. S kontaktom s hlinou a rastlinami máme množstvo väčšinou príjemných skúseností z obdobia najrannejšieho detstva, kedy sme svet spoznávali práve v intenzívnom kontakte s trávou, rastlinkami a pôdou. Dotýkali sme sa ich, hrali sme sa s nimi, skúmali ich, tvorili so všetkým, čo bolo po ruke. Kontakt s pôdou a rastlinami, ich vôňa, farby, ich každodenná drobná zmena, pôsobí pozitívne cez naše zmysly a spomienky. Pomáha upokojiť sa, oddýchnuť si a začať si všímať svet novým pohľadom.  Pozýva nás na chvíľu prestať riešiť minulosť či budúcnosť, ale vychutnať si prítomnosť. Príroda nás učí, že aj nedokonalosť je krásna, učí nás trpezlivosti, denne nás očarí svojou nehou aj silou. Tak ako máme skúsenosť, že aj prostredie lieči, tak o prírode a kontakte s ňou to platí obzvlášť,“ povedala MUDr. Zuzana Matzová, PhD., lekárka Kliniky detskej psychiatrie a LF UK a NÚDCH.

„Všetci vieme, že situácia s duševným zdravím ľudí a najmä detí a mladistvých je kritická a preto sme neváhali s podporou vybudovania detského psychiatrického stacionára na NÚDCH, ktorý už takmer dva roky poskytuje pomoc nielen deťom, ale nepriamo aj ich rodinám. Naším snom však bolo premeniť zadnú časť dvora na terapeutickú záhradu a nesmierne sa tešíme, že sa nám to podarilo. Veríme, že altánok, bylinky, zelenina, ovocie ale aj nádherné kvety, o ktoré sa môžu deti v rámci terapie starať, im pomôžu v liečbe. V NÚDCH sú v tých najlepších rukách“, hovorí člen Predstavenstva finančného domu UNIQA Peter Socha, ktorý sa do obnovy záhrady pri ťažších prácach aj priamo zapojil.

Viac článkov z kategórie