AHOJ, JA SOM NOVORODENEC

Galéria

Naša Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH pod vedením prof. MUDr. Ingríd Brucknerovej, PhD. a MUDr. Dušana Doboša zorganizovala stretnutie so žiakmi 4. a 7. ročníka Základnej školy Milana Hodžu v Bratislave. Čakali na nich tri novorodenecké simulátory: Ema, Lea a Filip.

Žiaci 4. ročníka hneď v úvode predniesli úžasnú básničku venovanú novorodencovi, ktorú sami napísali. Pútavou formou sa dozvedeli, čo je to novorodenec. Diskutovali o prejavoch novorodenca, ale aj o formách spojenia plodu s telom matky pred narodením. Žiakov zaujímalo, prečo novorodenec plače, či sa vie usmievať a ako reaguje na chlad. V tejto súvislosti videli na vlastné oči s pomocou simulátorov v akej polohe je novorodencovi najlepšie a čo je to „hniezdo“. Dozvedeli sa, čo je to inkubátor a aké má výhody. Starší žiaci predstavili svoju víziu inkubátora 21. storočia, ktorí sami vymysleli a vyrobili.  Vypočuli si, aké sú príčiny žltého a modrého sfarbenia kože novorodenca. Naučili sa, ako si správne merať srdcovú a dychovú frekvenciu a následne, ako rýchlo pracuje srdiečko novorodenca a aká je frekvencia dýchania. Ďalšie otázky boli orientované na výživu novorodenca, stravovacie návyky, správne polohovanie dieťaťa a držanie na rukách, ako aj kedy novorodenec môže byť prepustený z pôrodnice. Na záver stretnutia boli deti rozdelené do tímov, pretože ich čakal vedomostný kvíz. Keďže všetci žiaci boli pozorní a sústredili sa, odpovede na otázky im nerobili žiadne problémy. Každý sa stal víťazom a dostal sladkú odmenu. Sme radi, že sme mohli našim detským priateľom prezentovať prácu lekárov a zdravotného personálu z NKIM.

Ďakujeme skvelým zvedavým deťom za ich záujem a aj za darčeky v podobe chobotničiek pre našich najmenších. 

Viac článkov z kategórie