Nová špeciálna toaleta pre hendikepované deti

Galéria

V Národnom ústave detských chorôb pribudlo aj špeciálne sociálne zariadenie – toaleta pre veľké hendikepované deti, ktoré potrebujú aj manipulačný pult. Toaleta sa líši najmä veľkosťou, keďže sa rodič v malom priestore nevie pohybovať s vozíkom. Moderná toaleta je vybavená špeciálnym lôžkom pre prebaľovanie aj väčších detí, čo významne uľahčí starostlivosť o nich a poskytne im potrebný komfort a dôstojnosť. Za finančné prostriedky na výstavbu špeciálnej toalety ďakujeme aj vám, ktorí ste prispeli prostredníctvom nášho občianskeho združenia Pomáhame deťom NÚDCH. Sme nesmierne vďační všetkým, ktorí prispeli svojím časom, peniazmi a úsilím na tento dôležitý projekt. Vaša podpora nášmu nemocničnému občianskemu združeniu umožňuje vytvárať lepšie podmienky pre našich malých pacientov a ich rodiny, čo je pre nás neoceniteľné.

“Veríme, že nová toaleta uľahčí každodenné úkony, ktoré sú pre mnohé rodiny veľkou výzvou,” uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Peter Bartoň a dodáva: “Toto je len jeden z mnohých krokov, ktoré podnikáme, aby sme zabezpečili, že naše zdravotnícke zariadenie poskytuje tie najlepšie možné podmienky pre všetkých pacientov.”

Táto iniciatíva je dôkazom toho, ako môže komunita spoločne dosiahnuť významné zmeny a zlepšenia. Národný ústav detských chorôb  bude naďalej pracovať na projektoch, ktoré zvyšujú komfort a kvalitu starostlivosti o našich malých pacientov. Ďakujeme všetkým našim partnerom, darcom a podporovateľom za ich neoceniteľnú pomoc. Len spoločne robíme svet lepším miestom pre deti.

Toaletu nájdete v Hale návštev na prízemí.

Pomôcť viete aj vy, viac informácií ako sa to dá:

http://www.pomahamedetom.sk

Viac článkov z kategórie