RARITNÁ OPERÁCIA

V Bratislave 19. októbra  2023 –  Lekári v Národnom ústave detských chorôb  (NÚDCH) dosiahli ďalší úspech. Prvý krát na Slovensku nahradili dieťaťu pätovú kosť postihnutú Ewingovým sarkómom endoprotézou na mieru. U detí je to raritná operácia nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Alternatívou k tejto liečbe bola amputácia v členku.

,,Som veľmi rád, že naši kolegovia za každých okolností hľadajú pre svojich pacientov nové prístupy a neváhajú vydať sa nepoznanou cestou,  zvlášť v situácii, kedy alternatívou k tejto liečbe bola amputácia nohy v členku,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval lekárom NÚDCH a tiež kolegovi z UNB.

,,Dieťa k nám prišlo s pretrvávajúcou bolesťou päty a opuchom. Zobrazovacie vyšetrenia a vzorka z pätovej kosti potvrdila Ewingov sarkóm – výrazne malígny nádor kosti.  Museli sme odobrať z päty vzorku na histológiu a  potrebná bola aj genetická diagnostika, aby sme vedeli, o aký subtyp Ewingovho sarkómu ide, lebo poznáme veľa druhov týchto sarkómov. Následne bolo dieťa liečené podľa protokolov na onkológii a zároveň prebiehala príprava na chirurgický výkon. Medzitým sa v zahraničí vyrábala endoprotéza  na základe 3 D CT vyšetrenia  päty presne na mieru,“ povedal prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH.

Bola to náročná operácia, pri ktorej lekári museli vybrať celú pätovú kosť. ,,V prvom rade sme odstránili mäkké časti, ktoré boli  postihnuté. Potom sme vybrali  pätovú kosť, ktorú sme oddelili od členkovej kosti.  Odstrániť sme museli tiež všetky väzivové úpony a kĺbne puzdro a následne sme celú kosť  vybrali von. Nepoškodený sme nechali len úpon Achillovej šľachy a plantárnej aponeurózy nohy, ktoré sme prišívali k implantátu a fixovali na mieste pôvodnej pätovej kosti. Mäkké časti sme fixovali cez otvory na implantáte, inak implantát nie je fixovaný žiadnymi skrutkami. Po operácii je potrebné minimálne na  6 týždňov fixovať nohu sadrou a neskôr fixačnou ortézou, ktorá bude fixovať pätu, aby sa to celé väzivovo dokonale zahojilo,“  doplnil ďalej prof. Milan Kokavec.

Samotná operácia trvala 3 hodiny a zúčastnila sa jej aj lekár UNB, MUDr. Mário Malina, ktorý už mal skúsenosť s podobnou operáciou u dospelého pacienta. Pooperačný priebeh  je dobrý.  Rodičia dieťaťa úprimne a z celého srdca ďakujú všetkým lekárom, sestrám a ostatným zdravotníkom NÚDCH za všetku pomoc a starostlivosť. Veľmi si vážia prístup lekárov, ktorí vždy hľadajú všetky nové možnosti ako dieťaťu pomôcť.

Viac článkov z kategórie