Top osobnosti medicíny 2024

Galéria

V Bratislave 2. apríla  2024 –  V premiérovom výbere Top osobnosti medicíny 2024 magazínu Forbes sa umiestnilo 5 špičkových lekárov Národného ústavu detských chorôb:

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

MUDr. Dana Tomčíková, PhD., prednostka Kliniky detskej oftalmológie LF UK as NÚDCH

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH. prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH

doc. MUDr. Dušan  Buchvald, PhD., prednosta Detskej dermatovenerologickej kliniky LF UK a  NÚDCH

MUDr. Jozef Köppl, MHA, zástupca prednostu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH

,,Srdečne blahoželám našim kolegyniam a kolegom za umiestnenie v premiérovom výbere 75 osobností medicíny magazínu Forbes Top osobnosti medicíny 2024. Je za tým obrovské množstvo práce, kým sa naši kolegovia právom zaradili medzi odborne uznávané klinické a vedecké osobnosti vo svojich špecializáciách rešpektované doma aj v zahraničí,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval kolegom za všetko, čo robia pre svojich pacientov, kolegov a oblasti vedy a výskumu.

Viac článkov z kategórie