Prvé reakcie na canisterapiu u detí s poruchami príjmu potravy sú pozitívne

V Bratislave 4. apríla 2024 – V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) pacientom s poruchami príjmu potravy v Dennom stacionári Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH v rámci pomocnej psychoterapie pomáhajú aj roztomilé psíky. Projekt canisterapie so špeciálne vycvičenými psíkmi sa v najväčšej detskej nemocnici realizuje v partnerstve so ZP Dôvera.

,,Už prvé reakcie našich pacientov na canisterapiu sú veľmi pozitívne. Táto forma terapie ich vie vtiahnuť do prítomnosti a uvoľniť napätie, ktoré prežívajú.  Naši pacienti mávajú niekedy problém zostať v pokoji a prítomnosti, zahltení myšlienkami, často na jedlo, ktoré im spôsobujú nepohodu a úzkosť.  Naším cieľom bolo zmierniť úzkosť a napätie, v čom nám tento projekt veľmi pomáha,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval ZP dôvera za podporu projektu canisterapie.

„Na Slovensku máme s liečbou za pomoci zvierat prvé skúsenosti už za sebou. Napriek tomu, že z pohľadu verejného zdravotného poistenia nejde o hradenú terapiu, vieme, že pacientom pomáha a je to aj vedecky podložené,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvery. „V animoterapii vidíme potenciál. Hoci máme v zdravotníctve množstvo vážnych problémov, nemali by sme rezignovať ani na témy, ktoré nie sú na prvý pohľad v centre záujmu. Veľmi nás teší spolupráca s NÚDCH a možnosť pomôcť detským pacientom aj týmto spôsobom,“ dodal M. Kultan s tým, že obdobné spolupráce rozbieha zdravotná poisťovňa aj s ďalšími zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku.

,,Canisterapia  dokáže deti rozveseliť, zaujať, zasústrediť  na prítomnosť a zmierniť úzkosť. Aj pani terapeutka nám povedala, že v stacionári máme veľmi príjemné prostredie a psíci sú tu pokojní a  obojstranne to funguje veľmi dobre.  Psíkovia sa striedajú,  každý psík vie priniesť niečo iné, veľa závisí aj od povahy konkrétneho psa. Naše očakávania sa nám podarilo dosiahnuť, deti sú pri psíkoch uvoľnené a pokojnejšie,“ hovorí MUDr. Ivana Fuseková, vedúca lekárka denného stacionára Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH a pridáva reakcie svojich pacientov: ,,Milý, zlatý, hravý psík, zlepšil sa mi deň, ide z toho veľmi pozitívna energia, teším sa na ďalšie stretnutie, rozdáva nám lásku a radosť, budeme sa na teba tešiť.“

Jedno sedenie trvá 90 minút a realizuje sa raz za dva týždne.  Lekári dopredu o canisterapii  informujú rodičov. ,,Aby sme vedeli,  či niektoré dieťa nemá strach zo psov, prípadne alergie na srsť a pod. Nezaznamenali sme zatiaľ žiadne strachy ani alergie a terapie sa zúčastňuje celá skupinka. Na canisterapiu pacienti prichádzajú po desiate, teda v čase, kedy ešte môže odznievať napätie a úzkosť z jedla. Aktivita sa končí pred obedom, kedy už pacienti opäť môžu byť nepokojnejší, pretože z nasledujúceho jedla môžu mať obavy. Následný obed po canisterapii prebieha v poriadku. Deti majú z psíkov radosť a baví ich byť s nimi. Naplnenie dvoch hlavných cieľov – zmierniť úzkosť a uvoľniť napätie – sa počas terapíí darí dosiahnuť,“ hovorí MUDr.  Ivana Fuseková.

Odporúčajú lekári pacientom zvieratká aj v domácom prostredí?

,,Takmer všetky deti v stacionári majú aj doma svojich psíkov alebo iné zvieratká.  Vidíme v tom jednoznačne pozitívny účinok a našim pacientom zvykneme zvieratko odporúčať, aby mali niekoho, o koho sa starajú, zvieratko prináša aj zodpovednosť, režim a v neposlednom rade uvoľnenie, lebo už aj samotná manipulácia s ním, keď ho hladkáme, vie privodiť upokojenie.  S tým máme veľmi dobré skúsenosti. Preto sme sa  veľmi potešili možnosti realizovať canisterapiu v našom stacionári a v rámci detskej psychiatrie sme prvé pracovisko na Slovensku, kde túto formu terapie realizujeme,“ hovorí MUDr. Ivana Fuseková.

Viac článkov z kategórie