SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME

OBLEČTE SI DNES NIEČO MODRÉ ????
 
Prečo?
Práve dnes je Svetový deň povedomia o autizme a modrá farba sa pripisuje tomuto ochoreniu. Je farbou komunikácie a my sa tiež aspoň symbolicky spájame so všetkými našimi malými, ale i veľkými pacientami.
Každé dieťa s autizmom je iné a preto aj prístup k nemu musí byť individuálny. Dôležité je vedieť, že aj keď ide o doživotnú poruchu, nemusí znamenať vyčlenenie zo spoločnosti, naopak s prihliadnutím na intelektuálne schopnosti a zručnosti môžu pri špecifických podmienkach nájsť i svoje uplatnenie. A na to treba najmä našu pomoc a pochopenie.
???? Buďte aj vy dnes modrý. ????

Viac článkov z kategórie