Takmer 2 milióny ambulantných výkonov za minulý rok spravili zdravotníci v Národnom ústave detských chorôb

Galéria

Bratislava 11.marec 2024

Najväčšia detská nemocnica – Národný ústav detských chorôb, za minulý rok urobil rekordný počet ambulantných výkonov a to takmer 2 milióny.  Počet vzrástol z 1 907 427 v roku 2022 na 1 954 842 za rok 2023. Rovnako stúpli aj spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky tzv. SVALZ na 1 347 846 a počet výkonov rovnako každý rok rastie.

Aj preto NÚDCH tento rok bude posilňovať technologické vybavenie nemocnice. Vzhľadom na súčasnú situáciu v pediatrii, ktorá je aj výhľadovo nepriaznivá,  je nevyhnutná potreba dobudovania röntgenového pracoviska v priestoroch urgentného príjmu. Predpokladaný termín spustenia je už v lete. Ďalšie röntgenové pracovisko potrebujeme aj na nevyhnutné zvýšenie priepustnosti urgentného príjmu a tým aj skrátenie čakania na vyšetrenie, ktoré sa v exponovaných termínoch pohybuje až na úrovni do 6 hodín.

V oblasti urgentnej medicíny sme spádovou nemocnicou,  pre široký región a jediným detským trauma centrom na západnom Slovensku a na urgentnom príjme ročne ošetríme až 55 tisíc detí, pričom ich počet sa každoročne zvyšuje.“ Vysvetľuje potrebu zväčšovania riaditeľ NÚDCH MUDr. Peter Bartoň.

Ako ďalej zdôrazňuje, cieľom celého Národného ústavu je poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť a vždy mať na pamäti, že pacient musí byť pre nás všetkých na prvom mieste. Dôkazom toho sú aj viaceré raritné operácie a výkony. Vďaka vzájomným spoluprácam aj s inými pracoviskami sme napríklad prvýkrát na Slovensku u dieťaťa mladšieho školského veku nahradili celú ramennú kosť postihnutú nádorom modulárnou endoprotézou a urobili tak náhradu ramena, ramennej kosti a lakťa.

Každý rok rovnako rastie aj počet operačných výkonov. Za rok 2023 ich v najväčšej detskej nemocnici vykonali 9 761, čo je o 1 505 operácii viac ako za rok 2022 a v porovnaní napríklad s predcovidovým rokom 2019 je to až o 3 216 operácií viac v priebehu jedného roka. Snahou vedenia NÚDCH je dostavba nového chirurgického pavilónu, ktorý by zabezpečil neustále zvyšujúcu potrebu  väčších výkonov.

„ Nové priestory potrebujeme už naozaj akútne. Vďaka novému pavilónu by sme vedeli koncentrovať  a centralizovať pediatrickú terciárnu starostlivosť s cieľom zlepšenia výsledkov liečby a tak vieme zaručiť vyššiu efektivite. Skrátili by sa čakacie doby pacientov a zabezpečili by sa tak špičkové priestory, pre unikátne výkony, ktoré naši odborníci denne riešia.“ Vysvetľuje riaditeľ nemocnice Peter Bartoň.

Rovnako sa odborníci NÚDCH snažia o optimalizáciu výkonov v anestézií pre deti, ktoré majú objektívne problémy. V rámci jedného operačného výkonu, tak vedia špecialisti vyriešiť viaceré problémy naraz. Nedávno pri urologickej operácií tak malému chlapcovi vyriešili lekári v NÚDCH aj orl zákrok a rovnako aj zubný zákrok. „Stále zdokonaľuje svoje medicínske postupy, ktorých výsledkom má byť čo najmenšia miera zaťaženia najmä pre rizikové skupiny detí. Aj preto má už v príprave novú zubnú ambulanciu pre ťažko ošetriteľné deti a špeciálnu zákrokovňu,“ približuje MUDr. Peter Bartoň.

Zvyšuje sa aj počet ukončených hospitalizácií. Z počtu 16 007 v roku 2022, sa v minulom roku tento počet zvýšil na 17 197 detských pacientov. Pritom viac ako 50 % detí je mimo Bratislavského kraja.

Národný ústav detských chorôb poskytuje jedinečné mimoriadne náročné výkony pre deti z celého Slovenska. Narástli výkony novej služby, ktorú sme začali poskytovať a to ADOS, za rok 2023 ich bolo 1375.

Začiatkom roka 2023 začal svoju činnosť aj prvý detský psychiatrický stacionár pre deti s PPP. Od marca minulého roku, kedy sa spustila jeho činnosť sa spravilo už 1071 výkonov a záujem o liečbu v stacionári je stále väčší, jeho kapacity sú takmer celoročne plne obsadené. Liečba jedného dieťaťa trvá v priemere 3 mesiace.

NÚDCH poskytuje nadregionálnu zdravotnú starostlivosť o detských pacientov, pričom viac ako 50% hospitalizovaných pacientov má trvalé bydlisko mimo Bratislavského kraja. NÚDCH už dnes centralizuje časť hospitalizácií z regiónov stredného a východného Slovenska a pri porovnaní napr. s ČR je zrejmé, že priestor na ďalšiu centralizáciu vybraných výkonov je ešte väčší.

Viac článkov z kategórie