TOP lekári na Slovensku

Galéria

V prestížnej ankete Zdravotníckych novín – TOP lekár na Slovensku má Národný ústav detských chorôb opäť svojho zástupcu v desiatke TOP najúspešnejších lekárov. V špecializácii nefrológia najviac hlasov získala prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednostka Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb. Celkovo lekári NÚDCH získali už 12 ocení TOP lekár a TOP inovácia.

,,Veľmi nás teší, že lekári Národného ústavu detských chorôb sú pravidelne zaradení v desiatke TOP najúspešnejších lekárov na Slovensku a aj v tomto ročníku pokračujeme v rovnakom trende,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a prof. Ľudmile Podrackej zablahoželal k úspechu a zároveň poďakoval za náročnú prácu a úspešné vedenie Detskej kliniky.
Hlavným odborným zameraním prof. Podrackej sú imunitné ochorenia obličiek, transplantácie obličiek a chronické renálne zlyhanie. Z danej problematiky absolvovala sériu štipendijných študijných pobytov na renomovaných univerzitných pediatrických nefrologických pracoviskách prevažne v USA a Kanade (Spriengfield Massachusetts, Harvard Medical School, Brown University Rhode Island, Sick Kids Hospital Toronto a CHEO Ottawa, Kanada), vďaka čomu získala široké medzinárodné kontakty pre rozvoj klinickej a vedecko-výskumnej činnosti.
Za svoj najväčší profesionálny úspech považuje založenie prvého Detského dialyzačného strediska na Slovensku a spustenie transplantačného programu u detí na Slovensku. Vysoká profesionalita a jedinečný empatický prístup k pacientovi jej priniesol opakované prvenstvá v diagnostike vzácnych ochorení nielen na Slovensku ale aj v zahraničí u pacientov s atypickým hemolyticko-uremickým syndrómom a zriedkavým dedičným metabolickým ochorením – nefropatickou cystinózou. Založila skupinu OSTEOPED združenú zo špecialistov, ktorí sa venujú kostnému zdraviu detí a následne Detské osteologické centrum NÚDCH. Vyzdvihnúť treba aj zriadenie hypertenziologickej ambulancie pre deti.

Spolupodieľala sa na úspešných transplantáciách viac ako 70 transplantovaných detí a tiež na prvej preemptívnej transplantácii dieťaťa na Slovensku. Zriadila národný register dialyzovaných a transplantovaných detí, ktorý je súčasťou európskeho pediatrického registra pod záštitou ESPN. Iniciovala zavedenie molekulovo-genetickej diagnostiky steroid-rezistentného nefrotického syndrómu na Slovensku a vzácnych dedičných ochorení obličiek. Za diagnostiku nefropatickej cystinózy získala ocenenie TOP inovácia v zdravotníctve v roku 2017.
Prof. Podracká sa svojou dlhoročnou klinickou činnosťou zásadným spôsobom pričinila o rozvoj modernej pediatrie a detskej nefrológie na Slovensku.

Viac článkov z kategórie