SVIATKY V NEMOCNICI

V Bratislave 11. apríla 2023 – Počas veľkonočných sviatkov lekári na Oddelení urgentného príjmu (OUP) Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) ošetrili takmer 900 detí, z nich 40 detí s nutnosťou hospitalizácie. 

Napriek vysokému počtu ošetrených detí všetci pacienti s potrebou urgentnej zdravotnej starostlivosti ju dostali včas a bez omeškania. ,,Tak ako sme očakávali, malí pacienti prichádzali najmä so zvýšenou teplotou, akútnymi respiračnými infektmi často s pridruženými bolesťami ucha, tráviacimi ťažkosťami – vracaním a hnačkou infekčného pôvodu, ale aj v dôsledku diétnych chýb a odchýlok od pravidelných stravovacích návykov. Lekári riešili tiež otravy liekmi u starších detí. Celkovo sme riešili tri deti s vážnym úmyselným poškodením zdravia,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval všetkým zdravotníkom za náročnú prácu počas veľkonočných sviatkov v službe na urgentnom príjme aj celej nemocnici. V týchto dňoch sa lekári  stretávali o niečo menej s alergickými reakciami a tiež sledujú trvalo menej intoxikácií alkoholom, počas veľkonočných sviatkov riešili dve deti v teenegerskom veku intoxikované alkoholom.  ,,Čo sa týka úrazov, boli to predovšetkým pády a úrazy pri voľnočasových aktivitách zodpovedajúce ročnému obdobiu a aktuálnemu počasiu – pády z preliezačiek, kolobežiek, bicyklov a kolieskových korčulí. Časté boli aj úrazy na trampolínach. Najčastejšie to boli úrazy hlavy a horných končatín,“ povedal MUDr. Marcel Brenner, MPH, primár OUP NÚDCH.

Viac článkov z kategórie