Poďakovanie klinike pediatrickej urológie

Poďakovanie v mene svojom aj v mene synčeka Tomáška adresovala lekárom a sestrám Kliniky  pediatrickej kliniky LF UK a Národného ústavu detských chorôb pani J. Janošíková: ,,Ďakujeme lekárom a sestrám za starostlivosť počas nášho pobytu na Klinike pediatrickej urológie. Veľké ďakujem patrí tímu lekárov a sestier na klinike, v urologických ambulanciách, anestéziologickej ambulancii a rovnako celému tímu anestéziológov, ktorý nás sprevádzal počas vyšetrenia. Ďakujem za ich úžasný, profesionálny a ľudský prístup. Príjemným spestrením pobytu bola aj materská škola a základná škola na klinike s milými a vysmiatymi pani učiteľkami a vychovávateľkami. Pozdravujeme a želáme veľa zdravia a úspechov.“

Viac článkov z kategórie