Poďakovanie

,,Touto cestou by som sa chcel poďakovať Národnému ústavu detských chorôb za ukážkovú starostlivosť poskytnutú mojej dcérke na Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH.

Prístup personálu od vyšetrenia na urgentnom príjme počas všetkých vstupných vyšetrení aj počas hospitalizácie na chirurgickej klinike bol nielen vysoko profesionálny, ale aj veľmi ľudský, čo mojej dcére pomohlo prekonať šok a stres a aj ona svoj pobyt vnímala v rámci možnosti pozitívne.
Ešte raz veľká vďaka zdravotníkom v službe na urgentnom príjme z utorka 22.3. 2022 – pánovi doktorovi, aj sestre, ktorá s nami absolvovala všetky vyšetrenia a rovnako ďakujeme lekárom a sestrám na Klinike detskej chirurgie,“ napísal pán Martin.

Viac článkov z kategórie