POĎAKOVANIE

V Bratislave 26. apríla  2022 –  Poďakovanie v mene svojom aj v mene dcérky nám poslala pani Žaneta Ďurišová:

,,Dovoľte mi touto cestou sa poďakovať v mene svojom aj v mene dcérky Emmky Národnému ústavu detských chorôb za ukážkovú starostlivosť, ktorá nám bola poskytnutá počas hospitalizácie na oddelení detskej neurochirurgie v NEUROCENTRE v marci 2022. Veľké ĎAKUJEM patrí tímu lekárov a sestier Neurocentra v rámci Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH (oddelenie dievčat) a Detskej klinike intenzívnej medicíny LF UK, LF SZU a NÚDCH.

Viac článkov z kategórie