POĎAKOVANIE

Veľmi by som sa chcela poďakovať Klinike detskej neurológie. Dcérka tam bola hospitalizovaná, pre nás to boli veľmi ťažké chvíle, dni.. Vďaka ukážkovému, láskavému prístupu všetkých dcérka celý pobyt zvládla veľmi dobre. Dlho sme sa nestretli s tak milými pani doktorkami hlavne MUDr. Veronika Jacková, MUDr. Jana Surgošová. Veľmi ich pozdravujeme, prajeme veľa zdravia a pracovných úspechov

Viac článkov z kategórie