NÚDCH má nový unikátny MR prístroj

Galéria

V Bratislave 24. augusta 2021 – Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) má k dispozícii nový MR prístroj s unikátnou technológiou, vďaka ktorej sa vyšetrenia magnetickou rezonanciou pre malých pacientov výrazne skrátia. Najmodernejšia technológia prináša benefity aj pre lekárov – široké spektrum vyšetrení a konzistentné a kvalitné zobrazovanie umožnia precíznu diagnostiku a následnú liečbu.

„Kvalitné prístrojové vybavenie znamená aj kvalitnú diagnostiku a liečbu pre pacienta, čo je nesmierne dôležitou súčasťou pri správnej a adekvátnej liečbe. Nákup tohto prístroja bol financovaný z kapitálových výdavkov, kde je celkovo na tento rok vyhradených zo štátneho rozpočtu 98,05 mil. eur. Tieto peniaze sú primárne investované do prístrojovej techniky, ale aj do financovania havarijných stavov  v oblasti zdravotníckej techniky a budov nemocníc. Verím, že nová špičková magnetická rezonancia v Národnom ústave detských chorôb skvalitní starostlivosť o detských pacientov, skráti vyšetrenia a zdravotníckemu personálu skvalitní podmienky na prácu,“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský. Ministerstvo zdravotníctva vyhradilo na nákup prístroja 2 036 999 eur z kapitálových výdavkov.

,,Veľkú výhodu nového prístroja oproti minulosti vidíme predovšetkým v rýchlosti aj rozsahu vyšetrení. Kým v minulosti napríklad vyšetrenie mozgu trvalo viac ako pol hodiny, nový prístroj nám umožní skrátiť tento čas na polovicu. Práca s deťmi je vo všeobecnosti v porovnaní s dospelými oveľa náročnejšia a čím je vyšetrenie kratšie, tým ľahšie ho deti zvládnu. Zníži sa tak počet detí, ktoré sme predtým museli vyšetrovať v anestézii. Pre dieťa, zvyčajne vo veku do 6 rokov, to znamenalo viaceré vyšetrenia pred podaním anestézie a hospitalizáciu,“ ocenil výhody nového prístroja MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

Pre detských pacientov máme tak k dispozícii najmodernejší MR prístroj pre rýchle a detailné vyšetrenia a precíznu diagnostiku. Ide vôbec o prvú inštaláciu tohto typu MR prístroja na Slovensku a zároveň o najvýkonnejší variant tohto typu MR. Sme radi, že tento unikát bude pomáhať práve pri diagnostike našich najmenších pacientov“, povedal MUDr. Štefan Pavlík, primár Rádiologického oddelenia NÚDCH a ďalej doplnil: Je to najnovší 3 teslový prístroj novej generácie, prvý na Slovensku. Kompletná zostava cievok nám umožní zobraziť celé telo od hlavy až po päty, napríklad  celý muskuloskeletálny systémy v rozsahu všetkých kĺbov. V minulosti museli byť detskí pacienti s potrebou týchto vyšetrení odosielaní na iné špecializované pracoviská. BioMatrix technológia výrazne zlepšuje kvalitu obrazu pri predpokladaných pohybových artefaktoch ako napríklad dýchanie alebo činnosť srdca. Bude možné zobraziť celý rozsah dutiny brušnej  a malej panvy aj u väčších pacientov, čo predtým nebolo možné.  Má to význam predovšetkým pri vyšetreniach tráviaceho traktu,  resp.  ochoreniach čriev. Rovnako máme zakúpený celý softwarový systém a licencie na špecifické vyšetrenia, akými sú napríklad  spektroskopia na vyšetrenie metabolických ochorení, funkčné vyšetrenie mozgu.  V rámci predoperačných vyšetrení budeme môcť robiť traktografické vyšetrenia, ktoré nám umožnia lepšie naplánovať postup operácií na mozgu a mieche. Zobrazením mozgovomiechových dráh vieme detailne  vyhodnotiť ich vzdialenosť od tumoru, aby extrakcia nádoru  nepoškodila dôležité dráhy, čo by mohlo viesť k trvalému poškodeniu pacienta.“  Okrem skrátenia času vyšetrení a zvýšenia rozsahu vyšetrení je ďalším benefitom výrazne lepšia kvalita obrazu,  čím sa spresní diagnostika. ,,Predtým sa   možno nejaké jemné zmeny na mozgu nezobrazili a tým pádom  už nebude potrebné dieťa posielať na iné špecializované pracovisko. Napríklad, čo sa týka epilepsií, pacientov sme niekedy posielali na vyšetrenia do Prahy do špecializovaných centier pre epilepsiu. S novými možnosťami vyšetrení deti vyšetríme a diagnostikujeme na našich pracoviskách, doplnil primár. Nový prístroj umožní urobiť tiež celotelové MR vyšetrenie v zmysle hľadania nejakých ložísk pri onkologických pacientoch. ,,To sme doteraz  nemohli robiť. Vieme urobiť celotelové MR pri nádorových ochoreniach u detí. V minulosti sme ich museli robiť na viackrát – zvlášť hlavu, hrudník a ostatné časti tela. Trvalo to niekoľko dní, vyšetrenia sa nerobili v jeden deň.  Dnes v rámci jedného vyšetrenia zosnímame celého pacienta v priebehu 30 minút,“ zhrnul benefity prvého prístroja na Slovensku, ktorý nie je bežný ani v okolitých krajinách, primár  Štefan Pavlík.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhodobo podporuje najmodernejšie liečebné postupy a technológie. O to viac nás teší, že v tomto prípade ide o prístroj, ktorý prináša výrazné zlepšenie v starostlivosti o detského pacienta, a tá si vyžaduje mimoriadne citlivý prístup. Nová magnetická rezonancia v Národnom ústave detských chorôb zvýši komfort malých poistencov počas liečby, skráti čas potrebný na diagnostiku ochorenia a uľahčí prácu zdravotníkom. Otvorenie tohto pracoviska je skvelou správou pre naše zdravotníctvo a pacientov. Zdravie a životy ľudí sú vždy na prvom mieste, “ uvádza generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Plánujeme výrazne navýšiť počet vyšetrení

Vďaka novému MR prístroju plánuje Rádiologické oddelenie vyšetriť viac pacientov. Kým v minulosti vyšetrili okolo 200 detí mesačne, s novým prístrojom plánujú tento počet výrazne zvýšiť. ,,V minulosti sme na jedného pacienta potrebovali v priemere viac ako pol hodiny, lebo u detí je potrebné pracovať inak ako s dospelými pacientmi.  Trpezlivým prístupom treba s nimi prekonať úvodný strach. Rodičom a starším deťom  najskôr všetko vysvetlíme, dostanú slúchadlá  a sami zistia, že vyšetrenie, ktorého sa báli,  nie je nič zložité, hovorí primár.“  Iná je tiež vizualizácia priestoru.  Tapeta s podmorským svetom upúta pozornosť detí už na prvý pohľad a rovnako zobrazenie oblohy nad prístrojom a blízkosť rodiča počas vyšetrenia v deťoch vytvoria príjemný pocit, ktorý ich zbaví strachu a stresu z vyšetrenia. Nový MR prístroj disponuje širokým spektrom sekvencií a protokolov, čo  umožňuje vyšetriť deti všetkých vekových kategórií – od narodenia až po dospelosť.

Magnetická rezonancia

Je moderná zobrazovacia neinvazívna vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje vyšetriť všetky orgány a orgánové systémy ľudského tela. Pacient leží v silnom magnetickom poli pri súčasnom vyslaní rádiofrekvenčného signálu. Po jeho ukončení sa sníma signál, ktorý ,,vyžiari“ ľudské telo. Z tohto signálu sa následne počítačovým spracovaním rekonštruuje skutočný obraz ľudského tela v mieste, ktoré je vyšetrované. MR rezonancia umožní vyšetriť všetky štruktúry ľudského tela. Najčastejšími MR vyšetreniami u detí sú vyšetrenia mozgu, muskuloskeletálneho systému, chrbtice a iné.

Viac článkov z kategórie