Ak správne vybrať školskú tašku?

V Bratislave 11. augusta 2021 – Kúpa školskej tašky je niekedy náročná. Ako zladiť predstavu školákov o správnej aktovke, aby bola moderná, estetická a zároveň sa nestala zdrojom chybného držania tela, či nepodporila zakrivenie chrbtice a skoliózu? Na jej výber vplývajú viaceré kritériá, tie často prevažujú podľa toho, kto ich posudzuje. Iné majú prváčikovia, starší žiaci, študenti, rodičia, či lekári. Od čoho závisí vhodný   výber a správne  používanie školskej tašky, hovorí MUDr. Blažena Brozmanová, CSc., lekárka Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH.

Viac článkov z kategórie