Kramárenský deň klinického výskumu

 Medicína detského veku – veda a prax

 

Bratislava 8. decembra 2022 – 6. ročník Kramárenského dňa klinického výskumu pod záštitou ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského sa dnes koná v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH).  Odborné podujatie zacielené na vedu a prax mladých lekárov má v najväčšej detskej nemocnici na Slovensku tradíciu od roku 2015. Mladých lekárov prišli podporiť –  minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a prof. Juraj Payer, prodekan LF Univerzity Komenského v Bratislave.

 

„Podujatia, ako Kramárenský deň klinického výskumu majú pre medicínu veľký význam. Veľa sa aj v posledných týždňoch hovorilo o tom, že nemocniciam chýbajú mladí lekári, ktorí by chceli zotrvať na svojich pozíciách. Verím, že práve vďaka podobným aktivitám, kedy sa šikovní mladí lekári majú šancu učiť od tých skúsenejších a pracovať na svojej akademickej kariére, ale aj na zlepšení klinickej praxe, bude medikov na našich lekárskych fakultách pribúdať. Rád by som sa preto poďakoval vedeniu NÚDCH za zorganizovanie Kramárenského dňa a poprial všetkým, ktorí sa ho zúčastnia veľa šťastia v ďalšom pracovnom aj osobnom živote,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

 

,,Považujem za unikátne a najmä v tejto rozdrobenej a turbulentnej dobe, že sa podarilo zorganizovať Kramárenský deň klinického výskumu. Unikátnosť spočíva v symbióze  rôznorodosti zamerania jednotlivých kliník a oddelení  NÚDCH. Program zahŕňa creme de la creme špičkových prezentácii pracovísk detskej nemocnice. Dokazuje, že NÚDCH tvoria pracoviská, ktoré kreujú medicínsku a  vedeckú úroveň nielen na Slovensku, ale iv  medzinárodnom rozmere. Verím, že tento príklad bude inšpirujúci i pre iné národné ústavy a univerzitné a fakultné nemocnice,“ povedal prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, prodekan LF Univerzity Komenského v Bratislave, 1.viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti.

 

,,Prezentácia vedecko-výskumnej práce mladých lekárov je motorom celej medicínskej činnosti, ktorý ju posúva vpred.  Som veľmi rád, že sa nám po pandémii podarilo Kramárenský deň opäť zorganizovať a môžeme  informovať o najnovších metódach diagnostiky a liečby detských pacientov vo všetkých špecializáciách v našej nemocnici. Celkovo  kolegovia prihlásili 25  veľmi kvalitných a precízne vypracovaných prednášok, ktoré sme zaradili do programu konferencie,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a člen organizačného výboru a poďakoval ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému a prof. Jurajovi Payerovi, prodekanovi LF UK za podporu lekárov, mladým kolegom, ktorí sa venujú vedeckej práci a rovnako skúsenejším kolegom, ktorí ich odborne vedú.

 

Na slová riaditeľa nemocnice nadviazala aj prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH a členka organizačného výboru:  ,,Už minulé ročníky Kramárenského dňa boli pre nás veľmi príjemným prekvapením, ako systematicky pracujú naši mladí lekári  pod vedením starších skúsenejších kolegov a tento rok je úroveň ešte vyššia.   Niektoré príspevky sú ukážkou translačného výskumu, ktorý prenáša vedecké objavy vychádzajúce z laboratória do klinickej praxe. V spolupráci s Inštitútom molekulárnej biomedicíny LF UK sme skúmali úlohu extracelulárnej DNA u experimentálnych zvierat s urosepsou a následne pri ,,posteli“ chorých detí s febrilnou infekciou močových ciest. Výsledky sú takmer identické! Veľmi cenné klinické poznatky priniesla prednáška o chronickej chorobe štepu proti hostiteľovi po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek , ktorá vychádzala z retrospektívnej analýzy veľkého súboru 270 detí po TKB. Odzneli tiež ďalšie zaujímavé prezentácie z neurologickej, psychiatrickej či pneumologickej problematiky. Sama som  nadšená, že sa na našich pracoviskách robí takýto priekopnícky výskum. V tejto súvislosti pripomeniem, že jedným z cieľov konferencie bolo nielen vytvoriť mladým lekárom priestor na prezentáciu dosiahnutých  vedeckých výsledkov,  je tiež spojiť   kolegov z celej našej nemocnice, iných pracovísk na Slovensku aj zo zahraničia  a stimulovať multidisciplinárnu spoluprácu v prospech chorých detí.“

 

Ďalším z cieľov Kramárenského dňa je vytvoriť pre mladých začínajúcich lekárov fórum, kde môžu prezentovať výsledky svojej práce za podpory skúsenejších kolegov.   ,,Vytvorili sme priestor, aby sa naučili prezentovať výsledky svojej práce najskôr na pôde nemocnice za podpory skúsenejších kolegov, neskôr na medzinárodných odborných podujatiach v silnej konkurencii  zahraničných špičkových odborníkov. Aby vedeli vypracovať kvalitný abstrakt, diskutovať o probléme a vedeli sa postaviť nielen k pacientovi, ale tiež sumarizovať výsledky a spraviť terapeutický záver. Medicína nie je iba o samotnej  liečbe, ale aj o tom, ako sa lekár postaví k výsledkom,  musí vedieť vyhodnotiť efektivitu svojej liečby a hľadať nové,  menej invazívne, menej bolestivé a zaťažujúce metodiky, čo v NÚDCH robíme. V duchu interdisciplinárnej spolupráce mnohých špecialistov dokážeme spraviť pre pacientov veľa dobrého, vieme sa doplniť aj pri operačnom stole a navzájom si radíme,“ povedal prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH,  prednosta Ortopedickej kliniky (ORK)  LF UK a NÚDCH a člen organizačného výboru.

ORK pripravila tri prednášky: prvá sa venuje novým spôsobom  artroskopickej liečby ruptúry predného skríženého väzu, druhá rádiologickému hodnoteniu stability bedrového kĺbu u detí s DMO a tretia nerádiologickému hodnoteniu dynamiky deformity chrbta, kde odpadá ožiarenie dieťaťa.

A v neposlednom rade je Kramárenský deň aj o vzájomnej interdisciplinárnej informovanosti v rámci nemocnice, aby kolegovia navzájom vedeli, čo robia lekári  na iných pracoviskách nemocnice.

 

Viac článkov z kategórie