,,Dôverovala som lekárom”

Galéria

V Bratislave 13. decembra  2022 Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) začali operovať detských pacientov s dlhodobými bolesťami kolena novou metódou – nanoskoskopiou s výrazne menším priemerom operačných nástrojov. Na Ortopedickej klinike LF UK a NÚDCH sa prvou operovanou pacientkou stalo 16-ročné dievča s dlhodobými bolesť kolena. Súčasne je aj prvým detským pacientom na Slovensku operovaným touto metódou.

Nanoskopia resp. nano-artroskopia kolena je moderná diagnostická a liečebná metóda, ktorá využíva základné princípy bežnej artroskopie ale s výrazne menším priemerom operačných nástrojov. Kým štandardne využívaná artroskopická kamera so zavádzačom má priemer približne 6 mm, priemer nanoskopickej kamery so zavádzačom je iba 2,2mm.  ,,Som veľmi rád, že našich pacientov môžeme operovať  šetrnejšou metódou. Vďaka „nano“ veľkosti využívanej optiky môžeme tieto zákroky  vykonávať aj  v lokálnej anestézii, čo je pre pacienta bezpečnejšie a šetrnejšie  riešenie,“ ocenil benefity novej metódy MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

Ďalšou výhodou je minimalizovanie veľkosti operačných rán, ktoré si nevyžadujú šitie, stačí sterilné krytie podobne ako pri odbere krvi. Vzhľadom na veľkosť nástrojov je však možnosť ošetrenia niektorých lézií obmedzená.  ,,Nová metóda je vhodná hlavne u pacientov s dlhodobými bolesťami kolena nejasnej príčiny, pričom nanoskopia umožní nielen presnejšiu diagnostiku, ale aj ošetrenie menších patologických nálezov. Tiež predstavuje vhodnú metódu pre pacientov s akútnymi poúrazovými stavmi na rýchlu diagnostiku a naplánovanie ďalšieho liečebného postupu u pacienta. Vzhľadom na použitie lokálnej anestézie je určená pre starších pacientov od približne 14.roku života, u ktorých možno predpokladať väčšiu mieru spolupráce v porovnaní s menšími detskými pacientami,“  priblížil prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH.

,,Priebeh operačného výkonu zahŕňa predoperačnú prípravu, edukáciu rodiča aj samotného pacienta o plánovanom operačnom výkone. Rovnako ako pri klasickej artroskopii je potrebná dôkladná dezinfekcia operačného poľa a následná aplikácia lokálneho anestetiká v mieste operačných vstupov a do kolenného kĺbu. Samotné zavedenie operačných nástrojov realizujeme za pomoci ostrej kanyly, ktorou vytvárame vstupy do kolena podobnou technikou ako pri zavádzaní ihly pri odbere krvi. Následne za pomoci zavedeného nanoskopu a konkrétneho operačného nástroja realizujeme samotnú diagnostiku a prípadne ošetrenie zistenej patológie,“ hovorí MUDr. Matúš Halas, lekár ORK a ďalej dopĺňa, že  hlavnou výhodou uvedenej techniky je miniinvazívnosť s minimálnou bolestivosťou a rýchlou pooperačnou rekonvalescenciou pacienta. Nezanedbateľnou výhodou je aj menej zdravotníckeho personálu počas samotného výkonu. Pri lokálnej anestézii nie je potrebná prítomnosť anestéziologa a anestéziologickej sestry.

 

 

 

Viac článkov z kategórie