FN TRNAVA A NÚDCH SA DOHODLI NA UŽŠEJ SPOLUPRÁCI V PROSPECH DETSKÉHO PACIENTA

Galéria

V Bratislave 15. novembra 2023 – Memorandum o spolupráci Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) a Fakultnej nemocnice Trnava podpísali dnes v NÚDCH riaditelia nemocníc – MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a JUDr. Vladislav Šrojta, riaditeľ FN Trnava. Cieľom je spolupráca v oblasti pediatrických programov a zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov v Trnavskom samosprávnom kraji.

,,Podpísaním Memoranda sa ešte viac zintenzívni spolupráca medzi nemocnicami. V našej nemocnici liečime najzávažnejších pacientov  z celého Slovenska v špecializovaných centrách, kde sa o nich starajú špičkoví odborníci. Vďaka rýchlejšej a operatívnejšej komunikácii špičkových lekárov obidvoch nemocníc dokážeme skôr poskytnúť vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť najzávažnejším pacientom a plne tak využiť všetky možnosti súčasnej medicíny v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami,“ ocenil dohodu MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.   

 „Podarilo sa nám podpísať ďalšie memorandum, ktorým posilňujeme spoluprácu medzi Fakultnou nemocnicou Trnava a Národným ústavom detských chorôb. Spolupráca sprístupňuje a zvyšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov v programoch pediatrických subšpecializácií v Trnavskom samosprávnom kraji,“ uviedol riaditeľ FN Trnava Vladislav Šrojta. Memorandom sa okrem zlepšenia kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti napĺňajú  aj ciele, ktoré sú obsiahnuté v optimalizácii siete nemocníc, nakoľko je Fakultná nemocnica Trnava zaradená do III. kategórie nemocníc.

Spolupráca medzi FN Trnava a Národným ústavom detských chorôb je najmä v programoch:

 • program pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny,
 • program detskej chirurgie,
 • program detskej oftalmológie,
 • program nemocničnej pediatrie,
 • program pediatrickej kardiológie,
 • program pediatrickej pneumológie a ftizeológie,
 • program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy,
 • program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu,
 • program pediatrickej nefrológie,
 • program pediatrickej reumatológie,
 • program pediatrickej hematológie a onkológie,
 • program pediatrickej infektológie,
 • program pediatrickej imunológie a alergológie,
 • program pediatrickej neurológie.

Klinika pediatrie FN Trnava na úseku nemocničnej starostlivosti je funkčne a odborne najvyššou jednotkou pre užšie spádové územie okresu Trnava a zároveň poskytuje vysokošpecializované služby širšiemu spádovému územiu v rámci kraja. Na klinike sú hospitalizované deti od obdobia novorodenca do ukončenia 18 roku života. Klinika pediatrie má tri ošetrovacie jednotky: deti do 3 rokov, väčších detí 4-18 rokov a jednotku intenzívnej starostlivosti. Vďaka memorandu medzi FN Trnava a Národným ústavom detských chorôb sa posilní spolupráca medzi signatármi, čo bude mať pozitívny dopad na poskytovanú zdravotnú starostlivosť pre detského pacienta.

Viac článkov z kategórie