Pacientom TJKD pomôže nový dýchací prístroj

V Bratislave 29. novembra 2023 – Malým pacientom Transplantačnej jednotky kostnej drene (TJKD) Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) LF UK a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) pomôže nový prístroj na podporu dýchania.

 

,,Nový prístroj dokáže zabezpečiť efektívnu podporu dýchania bez nutnosti intubácie. Dieťa  tak nemá zaistené dýchacie cesty a môže pokračovať v liečbe na TJKD bez nutnosti prekladu na jednotku intenzívnej starostlivosti. Dokáže pomôcť deťom od narodenia až po dospelých pacientov, čo je ďalším veľkým benefitom nového prístroja,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval Nadácii KVAPKA NÁDEJE nielen za prístroj na podporu dýchania,  ale aj za dlhoročnú pomoc a podporu najväčšej detskej nemocnice na Slovensku.

Prístroj na podporu dýchania dokáže poskytnúť deťom v komplikovaných stavoch tzv. neinvazívnu podporu dýchania, ktorá je ľahšie aplikovateľná a jemnejšia, ako keď už majú deti zaistené dýchacie cesty a dýcha za ne prístroj.

,,Nový prístroj vyrába zohriaty zvlhčený vzduch obohatený kyslíkom, ktorý prúdením privádza k deťom,  čo je pre dýchacie cesty šetrnejšie a tiež uľahčuje nadýchnutie. Deťom tak šetrí sily a drží aj drobné dýchacie cesty otvorené, čím ich chráni pred  kolapsom a zlepšuje očisťovanie dýchacích ciest. Vzduch sa dostáva deťom do nosa pomocou mäkkej hadičky. Doteraz sme deťom vedeli na TJKD poskytnúť mierne zvlhčený kyslík, čo je tiež veľmi dôležitá pomoc, ale mnohé deti budú mať väčší úžitok zo sofistikovanejšej podpory, akú poskytuje nový prístroj. Želáme si, aby sa čo najmenej detí dostalo do stavu dychovej núdze a zároveň sme radi, že ak k tomu príde, budeme na tieto situácie  lepšie pripravení,“ povedal MUDr. Peter Švec, PhD., primár TJKD kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH a poďakoval Nadácii Kvapka nádeje.

„Dôležitým kritériom pri našom rozhodovaní o podpore obstarania dýchacieho prístroja so špeciálnym príslušenstvom pre detských pacientov, v hodnote 8 256,- EUR, na zabezpečenie sofistikovanej dýchacej podpory deťom, ktoré statočne bojujú okrem onkologického ochorenia aj s dýchacími problémami, bolo relevantné zvýšenie kvality, ale aj komfortu poskytovanej liečby. Ide o   mimoriadne dôležité faktory, ktoré výraznou mierou prispievajú k zvýšeniu úspešnosti liečby, ale aj k zlepšeniu osobného vnímania hospitalizácie a zníženiu psychickej záťaže pacientov. Zabezpečenie sofistikovanej dýchacej podpory pre detských onkologických pacientov, ktorých zdravotný stav je komplikovaný dýchacími problémami, považujeme za nevyhnutnú súčasť multiodborového manažmentu liečebného procesu, ktorého cieľom je prekonanie komplikácií liečebného procesu detí,“  povedal Ing. Michal Kaľavský, správca Nadácie

,,Prístroj bol financovaný z príspevkov od spoločnosti SHELL Slovakia, ktorá dlhodobo spolupracuje s Nadáciou KVAPKA NÁDEJE. „Veľmi ma teší, že sme mohli opäť pomôcť tam, kde je to naozaj potrebné. Verím, že nový prístroj uľahčí malým pacientom pobyt v nemocnici a zjednoduší ich liečbu. Ďakujem všetkým našim zákazníkom, ktorí preukazujú svoju dobrú vôľu a opakovane venujú svoje Shell ClubSmart body nadácii,“ hovorí Jarmila Gurská, generálna riaditeľka spoločnosti SHELL Slovakia.

Viac článkov z kategórie