DEŇ NOVORODENCA

Galéria

V Bratislave 14. decembra  2023 – V Národnom detských chorôb sa dnes uskutočnilo odborné sympózium s medzinárodnou účasťou – Deň novorodenca – technika teória – prax a klinická aplikácia v starostlivosti o novorodenca.  Neonatologická klinika intenzívnej medicíny (NKIM) LF UK a NÚDCH tak aj v tomto roku pokračovala v tradícii organizovania odborného sympózia s medzinárodnou účasťou.  Hlavnou témou tohtoročného stretnutia bola ruka novorodenca, jej význam, postavenie a úloha z živote novorodenca.

Okrem domácich a zahraničných odborníkov z oblasti medicíny sa podujatia zúčastnili aj špecialisti z oblasti  vývoja nových technológií. Jedným z cieľov sympózia je aj prepojenie klinickej a teoretickej praxe s vývojom a novými technológiami.

,,Sympózium je výsledkom spolupráce pracovísk teoretických ústavov LF UK, Slovenskej akadémie vied, Neonatologickej kliniky a zahraničných pracovísk v Brne a Prahe. Odborné podujatie obohatili práce študentov LF UK, ktoré boli výsledkom ich pregraduálneho vzdelávania na NKIM. Formy pomoci ruky dospelých odzneli v prednáške zástupcov Zdravých regiónov,“ povedala prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., prednostka NKIM LF UK a NÚDCH a ďalej doplnila: ,,Ruka človeka je svojou dokonalosťou nástrojom jedinečnosti. Ruka je pre lekára bránou poznania a zdrojom cenných informácií pri diagnostike rôznych ochorení. Analýza rôznych prejavov a nálezov na rukách novorodenca je veľmi dôležitá. Veľakrát zdanlivo nezávažné nálezy sú signálom prítomnosti aj iných závažných vrodených anomálií.“  

,,Veľmi nás teší, že program dnešného sympózia, na ktorom odzneli odborné prednášky domácich a zahraničných špecialistov,  je tento rok výnimočný. Súčasťou podujatia je aj krst jedinečnej knihy

Zdravé dieťa  úsmev novorodenca,

ktorú prišli pokrstiť svojimi rukami aj žiaci Základnej a materskej školy Milana Hodžu v Bratislave. Pedagógovia a žiaci už novorodencom pomohli aj v minulosti, keď  z finančného výťažku z detskej burzy zakúpili biolampy na podporu liečby terapie svetlom predčasne narodených detí spolu s plienkami. Neodmysliteľnou súčasťou bol aj plagát vyrobený žiakmi, plný odkazov pre novo narodené deti,“ povedala MUDr. Barbora Nedomová, PhD., vedúca odboru pre nechirurgické špecializácie NÚDCH.

Sympózium sa nieslo v príjemnej predvianočnej atmosfére, ktorú umocnili nielen výtvarné práce detských pacientov z NÚDCH, ale aj hudobné sklady mladého husľového virtuóza Davida Palkecha a vystúpenie detí zo Základnej školy Milana Hodžu v Bratislave. Naši malí kamaráti uviedli do života aj novú knižnú publikáciu autorov: Brucknerová I, Trnka M. a kol.: Zdravé dieťa – Úsmev novorodenca a popriali monografii veľa čitateľov. Svoje priania prenášali prostredníctvom svojich rúk. Monografia je určená k rozšíreniu štúdia neonatológie a pediatrie.

A na záver želanie novorodencom : „Prajem všetkým novorodencom, aby videli tvár svojej matky, počuli jej hlas a mohli sa jej dotýkať. Ak sa novorodenec bude báť, nech si môže ukryť svoju malú rúčku do dlane svojich rodičov,“ zapriala svojim pacientom profesorka Ingrid Brucknerová.

Viac článkov z kategórie