Vianočná vizita, ktorá prináša radosť

V Bratislave 22. decembra 2023 –  Vianočná vizita sa dnes už tradične uskutočnila V Národnom ústave detských chorôb na Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO) LF UK a NÚDCH.  S  personálom kliniky malých pacientov navštívili predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.

Spolu s prednostkou kliniky prof. Alexandrou Kolenovou sa porozprávali s deťmi a ich rodičmi, zaželali im pokojné Vianoce a predovšetkým skoré uzdravenie a pevné zdravie. Deťom aj personálu priniesli darčeky a posedeli si v spoločných  priestoroch pri vyzdobenom stromčeku a vianočných koledách.

,,Vianočná vizita je krásna myšlienka a som rád, že sa už sa stala tradíciou. Prišiel som povzbudiť detičky, ktoré kvôli svojej chorobe musia ostať v nemocnici a  nemôžu osláviť Vianoce doma s rodinami. Sú to veľkí bojovníci, obdivujem ich optimizmus, pevnú vôľu a pokoru, s akou zvládajú ťažkú a náročnú  ceste za uzdravením. Všetkým želám pokojné Vianoce a skoré uzdravenie, rovnako šťastné a veselé Vianoce želám nielen zdravotníkom KDHaO ale celej nemocnici a ďakujem za všetko, čo robia pre svojich pacientov,“ povedal Peter Pellegrini, predseda NRSR.

Pani ministerka:

,,Na vizitách počas roka sa pacienti a ich rodičia rozprávajú o zdravotnom stave dieťaťa, možnostiach, priebehu a výsledkoch liečby. Vianočná vizita  je povzbudením pre deti a rodičov.  Želám všetkým našim pacientom pokojné a šťastné Vianoce, aby sa ich zdravotný stav zlepšil a mohli ísť čo najskôr domov,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval predsedovi NR SR Petrovi Pellegrinimu a ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej, že prišli povzbudiť a zaželať príjemné Vianoce pacientom, rodičom a personálu KDHaO, poďakoval tiež lekárom, sestrám a všetkým zdravotníkom za všetko, čo počas roka robia pre svojich pacientov a rovnako všetkým za príjemnú atmosféru Vianoc v nemocnici.

,,Rakovina je choroba, ktorá nepozná Vianoce a deti musíme liečiť aj počas najkrajších sviatkov roka. Počas covidu sme si všimli, aké ťažké to bolo pre deti a ich rodičov, ktorí museli ostať  v nemocnici izolovaní sami na svojej izbe. Každoročne sa snažíme pacientom aj rodinám  v rámci možností pobyt v nemocnici spríjemniť a Vianočná vizita prináša radosť a svetlo,“ povedala prof. Alexandra Kolenová, prednostka KDHaO LF UK a NÚDCH.

Viac článkov z kategórie