Ďakujeme, náš synček prežil vďaka vášmu personálu

Poďakovanie personálu NÚDCH nám poslala pani Ing. A. Horváthová: ,,Chcela by som sa poďakovať v mene môjho syna Alexa, ktorý je na našom svete len vďaka šikovným rukám personálu v Národnom ústave detských chorôb na Kramároch a Klinike detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH v Podunajských Biskupiciach. Syn mal nález na pľúcach a šikovné ruky pánov doktorov doc., MUDr., Ing, Miroslava Janíka, PhD., Univerzitná nemocnica Bratislava, MUDr. Pavla Omaníka, PhD., a celého personálu prítomnému na operačnej sále – im všetkým patrí to najväčšie ďakujem.
Vďaka patrí starostlivosti a servisu v Podunajských Biskupiciach, lebo panie kuchárky boli neskutočné úžasné, ústretovosť sestričiek bola naozaj skvelá, milý úsmev, pekný zjav, krásne a múdre ženy. Neskutočná dobrota a ochota. A pani učiteľky na oboch pracoviskách boli veľmi dobré a chápavé. Rozumeli nášmu náročnému obdobiu.
Na druhej strane pani MUDr. Iveta Neuschlová dokázala bravúrne zmanažovať všetkých kompetentných na našu operáciu a jej veľká ochota pomôcť bola pre nás prínosom hlavne v úspore našich nervov. Je to neskutočná žena s veľkým Ž. Ostávam s pozdravom a veľkou vďakou v srdci,
môj syn vďaka nim všetkým prežil :)“

Viac článkov z kategórie